home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økologisk mat i sjukehus - status og behov for oppfølging

Downloads

Downloads per month over past year

Solemdal, Liv (2018) Økologisk mat i sjukehus - status og behov for oppfølging. [Organic food in hospital.] NORSØK rapport, no. 3 2018. NORSØK, Tingvoll.

[img]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
958kB

Summary

Kjøkkenledere og miljøledere i sjukehus som har deltatt i matnettverk om økologisk mat, er intervjuet. Mange har en positiv vilje til å bruke økologisk mat og er godt i gang. Dette er de viktigste funnene av intervjurunden: • Rundt om i landet er det forskjellige og delvis uklare målsettinger om bruk av økologisk mat. • De som har et tydelig uttalt mål og en forventning om at de skal nå målet, er kommet lengst med sin satsing. • Av de som er i gang med å arbeide mot et 15 % mål økologisk mat, har flere erfart at det er problemer med leveranser av basismatvarer som melk og grønnsaker. Videre satsing blir gjerne satt på vent. Det blir ikke så aktuelt å gå videre før det de allerede etterspør er på plass. Dette kan bli en tålmodighetsprøve som setter hele den økologiske satsinga i fare. • Negativ omtale av økologisk mat i medier og tvil om politisk vilje til satsing er med og sår tvil om satsingen i sjukehusene. • Flere uttrykker ønske om å bruke mat som er lokalt produsert. Det ville bidratt til å skape større forståelse for bruk av økologisk mat om den også var produsert lokalt. • Stramme budsjetter gjør at mange finner det vanskelig å bruke økologisk mat. De som bare fokuserer på pris, kommer aldri i gang. Det er et ønske at sentrale forhandlinger gjennom den felles innkjøpsordninga kan bidra til mindre prisforskjeller mellom økologisk og konvensjonell mat til storkjøkken. • Sykehusinnkjøp HF kan forhandle på vegne av mange og dermed ha et større gjennomslag. I den sammenhengen ville det være en fordel om alle helseforetakene hadde en felles strategi for økologisk mat slik at Sykehusinnkjøp HF kunne forhandle ut fra et forutsigbart volum. En ulempe kan være at når det skiftes leverandør gjennom nasjonale avtaler, kan en miste gode leverandører av økologiske varer. • De som bruker økologiske råvarer til å skape en endring i mattilbudet, får gjerne vridd fokuset mer over fra ensidig prisfokus til kvalitet. De bruker økologisk omlegging som en anledning til å utvikle noe nytt. Dette kan bidra til å skape entusiasme og legitimere bruk av økologiske råvarer. • Det er også funnet eksempel på vellykket samarbeid om produktutvikling, der produktet likevel ikke blir brukt på grunn av pris. Det var Sykehuset i Vestfold HF som i samarbeid med lokale bønder kom fram til et kvalitetsprodukt på potet. • Når basisvarene er på plass, kan inspirasjonstiltak og god markedsføring av det økologiske tilbudet gi et videre løft. Eksempel på tiltak er grønne kantinedager med informasjon om økologisk mat. Matvalget kan følge opp med sin veiledningstjeneste de som ønsker hjelp til ulike inspirasjonstiltak.

Summary translation

Chefs and environmental protection officers in hospitals, who have participated in networks on organic food, are interviewed. Those who have a clearly stated goal and an expectation that they will reach this goal have made most progress in introducing organic food. Several of those who work to reach 15 % target of organic food have experienced challenges regarding deliveries of basic foods such as milk and vegetables. These challenges puts further efforts to introduce new organic products on hold.

EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk mat, storhusholdning Organic food, catering
Subjects: Food systems > Markets and trade
Food systems
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-057-2
Deposited By: Solemdal, Liv
ID Code:32837
Deposited On:23 Mar 2018 07:30
Last Modified:23 Mar 2018 08:33
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page