home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Aluskasvien vaikutus luonnonmukaisesti viljellyn ohran ja rikkakasvien kasvuun.

Koppelmäki, Kari (2016) Aluskasvien vaikutus luonnonmukaisesti viljellyn ohran ja rikkakasvien kasvuun. [The effect of undersown cover crops on growth of organic barley and weeds.] Masters thesis, Helsingin yliopisto / University of Helsinki , Agricultural Sciences. Helsingin yliopisto / University of Helsinki, Helsinki.

[img]
Preview
PDF - English
844kB

Online at: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/168204

Summary

Rikkakasvit ovat yksi suurimmista luomuviljelyn satoa rajoittavista tekijöistä. Tavallisesti luomutiloilla käytetyllä mekaanisella rikkakasvin torjunnalla on useita negatiivia ympäris-tövaikutuksia. Peitekasvien viljely on vaihtoehto mekaaniselle rikkakasvien hallinnalle ja samalla se tukee monia muita maataloudelle annettuja ympäristötavoitteita. Pohjoisissa oloissa yleisin tapa toteuttaa peitekasvien viljelyä on kylvää ne satokasvin aluskasviksi.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin aluskasvien vaikutusta ohran (Hordeum vulgare) ja rikkakasvien kasvuun Jokiosissa sijaitsevilla koekentillä. Lintupajussa oli kaksi erillistä koeasetelmaa, joista toinen oli lannoittamaton ja toinen naudan lietelannalla lannoitettu (50 N kg/ha) koeasetelma. Kokeessa oli neljä aluskasvikäsittelyä, joita verrattiin aluskas-vittomaan käsittelyyn. Lamminkylän lannoittamaton koeasetelma sisälsi viisi eri aluskas-vikäsittelyä ja aluskasvittoman käsittelyn. Lisärikkakasviksi koeruutujen päihin kylvettiin rypsiä (Brassica rapa subsp. Oleifera). Aluskasvien vaikutusta selvitettiin koeruuduilta heinä- ja elokuussa otetuista kasvustonäytteistä, joista mitattiin ohran, rikkakasvien ja aluskasvien peittävyyttä, maanpäällistä biomassaa sekä tiheyttä.
Aluskasvit tuottivat melko suuren maanpäällisen biomassan, mutta niillä ei ollut vaiku-tusta rikkakasvien maanpäällisen biomassaan. Aluskasviksi kylvetty ruis vähensi ohran satoa kolmanneksella, mutta muilla aluskasveilla ei ollut vaikutusta ohran jyväsatoon.
Tulosten perusteella palkokasvit soveltuvat suurillakin siemenmäärillä ohran aluskas-viksi luonnonmukaisessa viljelyssä. Tarvitaan kuitenkin monivuotisia kenttäkokeita, joista saadaan tuloksia erilaisista viljelykierroista, maalajeilta ja sääolosuhteista.

Summary translation

Weed competition is a major problem restricting cereal yields in organic farming. Com-monly used mechanical weed management has several negative environmental impacts. Cover crops offer an alternative method that replace mechanical weed manage-ment and, at the same time, support other environmental goals in agriculture. Undersow-ing the cover crops with the yield crop is the most common practice to use cover cops in a northern climate.
The effects of undersown cover crops on the growth of barley (Hordeum vulgare) and weeds were studied at two experimental sites in Jokioinen. The Lintupaju experiment con-sisted of two separate experiments with two different fertilize level (0 N kg/ha and 50 N kg/ha). Both experiments included four undersown cover crop treatments and one non-cover crop treatment as a control. At Lamminkylä not fertilized experiment included five different cover crop treatments and control treatment without cover crop. Functioning as an extra weed stripes of the turnip rape (Brassica rapa subsp. Oleifera) were sown at the end of the plots. The effects of the undersown cover crop treatments were measured by density, biomass and Leaf Area Index (LAI) from the barley, cover crops, and weeds in July and August.
Undersown cover crops produced rather large biomass, but they didn’t have influence on weed biomass. Undersown rye (Secale cereale) decreased the grain yield of barley by about one-third. Other cover crop treatments did not have effect on barley yield.
This study demonstrated that leguminous cover crops can be used as an undersown cover crop in organic cereal production even when the cover crop were sown with high seed rates. However, long term field trials are required to achieve a better understanding about the effects from different crop rotations, soil types and weather circumstances.
Avainsanat

EPrint Type:Thesis
Keywords:Aluskasvit, rikkakasvit, luomu, luonnonmukainen viljely
Agrovoc keywords:
LanguageValueURI
EnglishCover plantshttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1936
EnglishWeedshttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8347
EnglishOrganic agriculturehttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: European Union > CORE Organic Plus > PRODIVA
Deposited By: Salonen, Dr Jukka
ID Code:31144
Deposited On:07 Feb 2017 15:15
Last Modified:07 Feb 2017 15:15
Document Language:Finnish/Suomea
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page