home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde Scenarier for natur, miljø og produktion

Downloads

Downloads per month over past year

Langer, Vibeke; Dalgaard, Tommy; Mogensen, Lisbeth; Heidmann, Tove; Elmegaard, Niels; Odderskær, Peter and Hasler, Berit (2002) Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde Scenarier for natur, miljø og produktion. FØJO-rapport, no. 12. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

[img] PDF - English
4MB

Online at: http://www.foejo.dk/publikation/rapport/rap_12.pdf

Summary

I det seneste tiår har økologisk landbrug fået en stærkt øget udbredelse. Hvor der i begyndelsen af 1990'erne kun var få tusinde ha, som blev drevet økologisk, er der i 2001 over 170.000 ha, svarende til ca. 6,5 procent af det samlede danske landbrugsareal.
Den samfundsmæssige interesse i økologisk landbrug er i høj grad drevet af de positive virkninger på natur og miljø, som det økologiske landbrug formodes at have. Samtidig har de samfundsøkonomiske effekter ved en øget udbredelse af økologisk landbrug været diskuteret.
Bl.a. på denne baggrund blev der i regi af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug iværksat et forskningsprojekt om Samfunds- og miljømæssige konsekvenser af forskellige strategier for udvikling og udbredelse af økologiske jordbrugssystemer. Projektets overordnede formål var at producere videnskabeligt baserede vurderinger til at bedømme virkningerne af økologisk landbrugs udvikling i Danmark ved at kombinere samfundsvidenskabelig ekspertise med miljø- og naturvidenskabelig ekspertise inden for området.
I denne rapport redegøres for den del af projektet, som vedrører konsekvenserne af for-skellige omlægningsstrategier for henholdsvis natur, miljø og primærproduktion. Rapporten er udarbejdet af de af projektets deltagere, der havde en miljø- og naturfaglig baggrund –natur- og miljøgruppen i daglig tale. Dette delprojekt tog udgangspunkt i et lokalt landbrugsområde på 20 km2, som ligger umiddelbart syd for Bjerringbro. På basis af den eksi-sterende landbrugsstruktur og de naturgivne betingelser i området blev der udarbejdet fire forskellige "skrivebordsomlægninger" (scenarier). De fire scenarier repræsenterer hver sin udviklingsvej med hensyn til økologisk driftsform og produktion, hvilket har meget forskelligartede konsekvenser for natur, miljø og økonomi. Rapporten beskriver således landbrugsområdet (værkstedsområdet) og de valg (forudsætninger) som forskergruppen har truffet som grundlag for at udarbejde de fire scenarier samt de forskellige scenariers konsekvenser for natur, miljø og produktion.
Det er givet, at når man vil tilgodese natur og miljø, så har det konsekvenser for produktionen. Delprojektets mål har imidlertid ikke været at finde frem til hvilken produktion, der økonomisk set er mest fordelagtig at lægge om til. Rapporten giver altså ikke grundlag for at udtale sig om landmændenes økonomi, hvor store tilskuddene burde være osv. Derimod har det været målet at undersøge hvorledes omlægning til økologisk jordbrug kan tilfredsstille både produktion, natur og miljø. En bedre - og mere helhedsorienteret - viden om konsekvenser af omlægning til forskellige økologiske driftstyper vil bl.a. gøre det muligt for økologisk jordbrug i højere grad at indgå som led i den fælles, europæiske landbrugspolitik. Blandt de aktuelle temaer i landbrugspolitikken er, hvorledes den førte politik på en gang kan tilgodese fødevareproduktion, udvikling af landdistrikter samt natur- og miljøværdier under hensyntagen til de budgetmæssige rammer. Økologisk jordbrug har givetvis et potentiale i disse sammenhænge.


EPrint Type:Report
Keywords:omlægning, lokalområde
Subjects:"Organics" in general
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > V.1 (SYNERGY) Coordination and synergy
Deposited By: Christensen, MR Palle
ID Code:3038
Deposited On:22 Jul 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page