home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

[img] PDF - English
311kB

Online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/effekteravlivsm.pdf

Summary

Ekologisk produktion har totalt sett en mer positiv, eller mindre negativ, inverkan på miljön. Det pekar fyra omfattande inventeringar, avseende 18 europeiska länder (inklusive Sverige), som jämför ekologisk och konventionell produktion på. Att en ökad omfattning av den ekologiska produktionen utan tvivel skulle minska de negativa miljöeffekterna och resursanvändningen i jordbruket är den slutsats som dras i alla de fyra inventeringarna.
Bilden som ges av genomförda studier är dock i några avseenden inte entydig. Detta gäller till exempel kväveläckage, samt fosfor- och kaliumförsörjning. Inom en del områden, framför allt livsmedelskvalitet, djurhälsa och klimatförändringar, krävs också mer forskning för att kunna göra en tillförlitlig jämförelse. För vissa faktorer är dessutom skillnaderna små. En allmän iakttagelse vad gäller effektivitet är att den ekologiska produktionen utnyttjar mer mark medan den konventionella produktionen utnyttjar mer energi och andra externa insatser.
Jordbruksproduktion är en mycket komplex verksamhet som är beroende av lika komplexa ekosystem. Förändringar som görs i ett sådant system medför ofelbart ett antal oavsedda effekter vid sidan om de avsedda.


EPrint Type:Working paper
Keywords:miljöeffekter, ekologiskt lantbruk, konventionellt lantbruk, produktionssystem, jämförelse, uthålligt
Subjects: Food systems
Farming Systems
"Organics" in general > Countries and regions
"Organics" in general
Soil
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Related Links:http://www.cul.slu.se/information/publik
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:2841
Deposited On:16 Jun 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics