home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Statusrapport 2011: Nye markedsmuligheder med krydderier og bær i økologiske kødprodukter (BERRYMEAT)

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsHansen, Flemming (2012) Statusrapport 2011: Nye markedsmuligheder med krydderier og bær i økologiske kødprodukter (BERRYMEAT). .

[img]
Preview
PDF - Danish/Dansk
557kB

Summary

Målet er at udvide produktsortimentet af økologiske kødprodukter med nye spændende smagsvarianter. nyhedsværdien er at udnytte urter og bær både til en biologisk konser-vering samt til at give produkterne en ny og spændende smagsprofil og udseende.
Projektet er forbrugerdrevent, idet MAPP skal undersøge, hvordan økologiske forbrugere forholder sig til ny konserveringsteknologi i form af bær og urter, samt undersøge hvor-dan de forholder sig til de nye produkter både ved bedømmelser og i købssituationer. Blandt danske bær og urter skal AU-IHP udvælge og producere de sorter, der på DMRI skal screenes for antimikrobiel aktivitet og gode smagsegenskaber i kødprodukter. AU-IHP skal endvidere arbejde med at optimere dyrknings- og lagringsforhold, så de ønske-de egenskaber bevares bedst muligt efter høst. DMRI skal kombinere de udvalgte bær og urter så det bedste resultat opnås. Herunder skal det undersøges, hvordan bær og urter skal tilsættes kødprodukterne og det skal klarlægges, hvordan forskellige råvarer og forædlingsprocesser påvirker den antimikrobielle aktivitet. Resultaterne fra DMRI skal løbende valideres ved prøveproduktioner på de to deltagende virksomheder. Som afslutning vil det blive dokumenteret om de udvalgte bær og urter kan garantere fødevaresik-kerhed og god spisekvalitet i hele holdbarhedsperioden. Der foretages afslutningsvis en økonomisk vurdering af de samlede produktionsomkostninger.

Summary translation

The aim of the project is to extend the range of organic meat products by introducing new interesting flavor variants. The novelty is to utilize herbs and berries for biological preservation and to provide the products with a new and interesting flavor profile and appearance. The project is consumer-driven as MAPP will study how ecological consum-ers relate to a new preservation technology in the form of berries and herbs. They will al-so study how the consumers relate to the new products by evaluations and when buying the products. Among Danish berries and herbs, AU-IHP will select and produce the culti-vars which are to be screened at DMRI for anti-microbial activity and favorable flavor characteristics in meat products. Furthermore, AU-IHP will optimize cultivation and stor-age conditions, preserving the desired characteristics after harvest in the best possible way. DMRI will combine the selected berries and herbs to obtain the best result. The work includes an investigation of how berries and herbs should be added to the meat products and it must be clarified how different raw materials and meat processing affect the anti-microbial activity. The results from DMRI will be validated at test productions at the two participating plants. Finally, we will document that the selected berries and herbs can guarantee food safety and favorable eating quality throughout the entire shelf-life.
Economic estimates for total production costs will be made.

EPrint Type:Report
Subjects:"Organics" in general
Food systems > Food security, food quality and human health
Food systems > Processing, packaging and transportation
Food systems > Markets and trade
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > BERRYMEAT
Deposited By: Hansen, Flemming
ID Code:25506
Deposited On:25 Mar 2014 15:03
Last Modified:25 Mar 2014 15:03
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page