home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mulčování brambor v různých půdně - klimatických podmínkách

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsDvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav and Kuchtová, Perla (2010) Mulčování brambor v různých půdně - klimatických podmínkách. [Mulching of potatoes in different soil-climatic conditions.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 453-456.

[img]
Preview
PDF - English
582kB

Summary

Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit na dvou stanovištích s různými půdně-klimatickými podmínkami vliv travního mulče a mulčovací textilie na výnos hlíz, počet konzumních hlíz a velikostní zastoupení hlíz pod trsem. Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a některé výnosové prvky porostu brambor na stanovišti Uhříněves (teplejší a sušší řepařská výrobní oblast) a mulčovací textilie v Leškovicích (chladnější a vlhčí bramborářská výrobní oblast). V průměru obou stanovišť byl výnos konzumních hlíz u parcelek s travním mulčem v porovnání s nemulčovanou variantou vyšší o 5,3 t.ha-1, počet konzumních hlíz pod trsem byl u porovnávaných variant podobný.

Summary translation

The aim of the experiment was to evaluate the influence of different types of mulching materials (grass mulch and mulch textile) on tubers yield, the number of ware potatoes and size fraction of tubers under hill. The results showed that the yield of ware potatoes and some of the yield-forming components were positively affected by grass mulching in warmer and dryer climate (on site Uhříněves), however, in colder and wetter climate (on site Leškovice) by mulch textile. On average of both sites the yield of ware potatoes was higher by 5.3 t/ha in variant with grass mulch than in control variant. The differences among number of ware potatoes under hill in experimental variants were not statistically significant.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:travní mulč, mulčovací textilie, brambory, výnos, půda, grass mulch, mulch textile, potatoes, soil, yield
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
ISSN:0139-6013
Deposited By: Dvořák, Ing., Ph.D. Petr
ID Code:21799
Deposited On:14 Jan 2013 08:18
Last Modified:14 Jan 2013 08:18
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Vyšlo v rámci "Konference Brno 2010 – „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů"

Repository Staff Only: item control page