home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsDvorak, Petr; Hamouz, Karel and Tomasek, Jaroslav (2010) Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor. [Influence of mulch on temperature of soil and yield of potatoes.] Paper at: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010.

[img]
Preview
PDF - English
273kB

Summary

V roce 2009 byly na dvou lokalitách (v Leškovicích a v Praze-Uhříněvsi) založeny pokusy s aplikací dvou rozdílných mulčovacích materiálů (travního mulče a mulčovací textilie). Během vegetace byly v porostu u dvou odrůd brambor sledovány teplota a sací tlaky půdy, teplota a vlhkost vzduchu. Po sklizni byly zjišťovány výnosy hlíz. Výsledky prokázaly, že půdní-mikroklimatické podmínky daných stanovišť byly ovlivněny použitým mulčovacím materiálem, který ve výsledku ovlivnil i konečný výnos konzumních hlíz. Hlavním faktorem, který rozhodoval o vhodnosti použití mulčovacího materiálu na daném stanovišti, bylo zajištění optimální vlhkosti a teploty půdy pro růst bramborových hlíz. Na chladnějším a srážkově bohatším stanovišti v Leškovicích (bramborářská výrobní oblast) poskytovala lepší mikroklimatické podmínky, a tím i vyšší výnos hlíz (34,2 t.ha-1) mulčovací textilie, zatímco na teplejším a srážkově chudším stanovišti v Praze-Uhříněvsi (řepařská výrobní oblast) byly příhodnější podmínky pro růst hlíz (výnos 40,4 t.ha-1) při použití travního mulče.

Summary translation

In 2009, two experiments were set up on two localities in Leškovice and Prague-Uhříněves. There were applied two different mulch materials - grasss and mulch textile. During vegetation period two varieties of potatoes were monitored: temperature and suction power of soil, temperature and humidity of air. Weight of tuber was monitored after the harvest. Results have proven that soil microclimatic conditions were influenced by mulch material and that it also influenced final yield. Optimal humidity and soil temperature on the locality is important factor influencing selection of mulch material. On cooler and wetter locality in Leškovice textile mulch provided better microclimatic conditions and also higher yields (34,2 t/ha). On warmer and drier locality in Prague - Uhříněves were better growth condidions with grass mulch (40,4 t/ha).

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:mulč, teplota, vlhkost, výnos, brambory, mulch, temperature, yield, potatoes, humidity
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
Deposited By: Dvořák, Ing., Ph.D. Petr
ID Code:21798
Deposited On:14 Jan 2013 08:10
Last Modified:14 Jan 2013 08:10
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page