home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsAtasay, Adem (2011) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Organıc Strawberry Productıon In Egırdır (Isparta) Condıtıons.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 19-26.

[img] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
567kB
[img]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Online at: http://www.tagem.gov.tr

Summary

Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinde 2004-2006 yılları arasında yapılmış, denemede Camarosa çilek çeşidinde konvansiyonel yetiştiricilik ile organik yetiştiricilikteki bazı besin uygulamalarının verim, kalite ve bitkisel özellikleri incelenmiştir. Yapraklarda ve meyvelerde makro ve mikro element analizleri yapılarak uygulamaların besin elementi alımına etkisi belirlenmiştir. Ayrıca ekonomik analiz yapılarak maliyetler karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda uygulamalar bakımından bitki başına verim ve meyve ağırlığı arasında istatistiksel açıdan farklılık önemli bulunurken pH, titre edilebilir asitlik, suda çözünebilir kuru madde miktarı, tat-aroma, sertlik, renklenme, askorbik asit (C vitamini) ve ellajik asit bakımından önemli bulunmamıştır. Kümülatif verim; konvansiyonel yetiştiricilikte 810,36 g/bitki, organik yetiştiricilikteki uygulamalarda 526,32-776,34 g/bitki olarak tesbit edilirken, iki yılın ortalamasında meyve ağırlığı; konvansiyonel yetiştiricilikte 13,20 g, organik yetiştiricilikteki uygulamalarda 12,40-13,16 g olmuştur. Yapılan bu çalışma ile Eğirdir (Isparta) koşullarında organik çilek yetiştiriciliği için sırasıyla Çiftlik gübresi+Yeşil gübreleme+Klinoptilolit+Deniz yosunu (ÇG+YG+Kln+DY), Çiftlik gübresi+Klinoptilolit+Deniz yosunu (ÇG+Kln+DY) ve Çiftlik gübresi+Yeşil gübreleme+Deniz yosunu (ÇG+YG+DY) uygulamalarının üreticilere önerilebileceği belirlenmiştir.

Summary translation

This study was performed with the Camarosa strawberry cultivar at the Egirdir Horticultural Research Institute between 2004 and 2006. The yield, the quality and the plant properties of strawberry in conventional production system and various applications of nutrition in organic production systems were investigated and compared during the study. Macro and micro analysis were made at the leaves and fruits of strawberry and performed to investigate the nutrition absorption effects of strawberry. Moreover, economical analysis were performed to compare the cost of conventional and organic production of strawberry. The results of experiments were tested statistically to determine the significant factors. It was concluded that significant effects were found for both methods on the yield and weight of fruit. However, there were no significant effects on the pH, titratable acidity, total soluble solids, flavor-aroma, firmness, chrominance, ascorbic acid (vitamin C) and ellagic acid. The cumulative yield for conventional and organic production were obtained as 810,36 g/plant and 526,32–776,34 g/plant respectively. The average weight of fruit for two consecutive years with conventional and organic production methods were 13,20 g and 12,40-13,16 g respectively. From the results of this research, it could be suggested to the producers to make the following applications in this order: Farm manure+Green Manure+Clinoptilolite+Seaweed (CG+YG+Kln+DY), Farm manure+Clinoptilolite+Seaweed (CG+Kln+DY), Farm manure+ Green manure+Seaweed (CG+YG+DY) in Egirdir (Isparta) conditions.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik yetiştiricilik, Konvansiyonel yetiştiricilik, Çilek, Eğirdir (Isparta), Organic production, Conventional production, Strawberry, Eğirdir (Isparta)
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Egirdir Horticultural Research Institute
Turkey
Related Links:http://www.ebkae.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:19176
Deposited On:14 Jul 2011 10:37
Last Modified:11 Aug 2011 10:27
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page