home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden?

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsHauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Stevns og Omegns Frøavlerforening, Generalforsamling. Hårlev, Køge .

[img]
Preview
PDF - Danish/Dansk
2MB

Summary

Bioenergi betragtes som en af de bedste muligheder for på kort sigt at substituere fossile brændsler og reducere udledning af de menneskeskabte drivhusgasser. Det forventes, at landbrugssektoren vil komme til at spille en stadig større rolle for forsyning af samfundets med biomasseressourcer til disse formål. Biobrændstoffer, fremstillet ud fra hele eller dele af diverse landbrugsafgrøder og -biprodukter kan være direkte erstatningsprodukter for transportsektorens nuværende forbrug af fossile brændstoffer. Priserne på konventionelle fossile brændstoffer (f.eks. benzin og dieselolie) er op til tredoblet inden for de seneste 4 år. Forsyningssikkerheden med hensyn til brændstoffer spiller også en stadig større rolle i europæisk og international politik. Forskellige biomasser til brug for produktion af biobrændstoffer skal integreres i den øvrige landbrugssektors produktion af foder og fødevarer og samtidig skal afsætning til et nyt marked, som bioenergi, ikke forgå med utilsigtede konsekvenser for ex. grundvandsbeskyttelse, jordkvalitet, biodiversitet i det dyrkede land (flora og fauna), landskabelige/rekreative kvaliteter m.fl. Et andet meget væsentligt spørgsmål er også, i hvilket omfang der forefindes nationale biomasseressourcer til formålet? Vi mangler viden om udviklingen i størrelsen og tilgængeligheden af biomasseressourcer til biobrændstoffer og andre ener-giformer, set i lyset af den stigende samfundsinteresse for øget energiforsyningssikkerhed og udvikling af vedvarende energiteknologier i kombination med andre udfordringer for samfundet, fx bedre beskyttelse af vandmiljø og naturarealer.


EPrint Type:Teaching resource
Pedagogic Type:Presentation
Subjects: Food systems > Recycling, balancing and resource management
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > BIOCONCENS - Biomass and bio-energy production in organic agriculture
Deposited By: Hauggaard-Nielsen, Senior scientist Henrik
ID Code:18973
Deposited On:27 Jun 2011 14:38
Last Modified:27 Jun 2011 14:38
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published

Repository Staff Only: item control page