home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bioethanol - fremtidens energi?

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsHauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Bioethanol - fremtidens energi? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Forskningens døgn, Kalundborg Gymnasium.

[img]
Preview
PDF - Danish/Dansk
671kB

Summary

Nye energiløsninger og herunder alternative brændstoffer beror på forskning og udvikling, og dermed usikkerheder og risici for investorer og øvrige aktører. Men det er vigtigt at pointere, at udviklingen af biobrændstofteknologier bør betragtes som gennembrud for øget brug af biomasse til energiformål og materialer. Biobrændstofferne er blot nogle af de første produkter der kan afsættes kommercielt, og i et vist omfang.
Betydelige mængder af landbrugets halmressourcer afsættes allerede i dag til kraftvarmeværker bl.a. som følge af biomasseaftalen der tilskynder kraftvarmeværker at øge anvendelsen af biomasse. På nuværende tidspunkt betragtes halm som den mest tilgængelige og mest håndterlige biomasseressource som landbruget stiller til rådighed for samfundet, og halmen har samtidig været prisbilligt at fremskaffe for kraftvarmeværkerne. Det betyder at der er en række logistik og håndteringsspørgsmål vedrørende tørre råvarer som halm, der allerede er etableret i dele af erhvervet. Det har afgørende betydning for, hvorledes andre råvarer kan gøres attraktive at tilbyde fremtidige markeder. For et fremtidig marked med øget fokus på vedvarende energiløsninger, ud fra miljø- og klimabetragtninger men også simple markedsmekanismer styret af relativt høje priser på fossil energi, kan halm vise sig at være for værdifuld at benytte til direkte afbrænding i henhold til sukkerindhold og øvrige anvendelsesmuligheder. Det handler om at udnytte biomassen, som bør betragtes som en begrænsende ressourcer, mere komplet end vi på nuværende tidspunkt har fundet nødvendigt. Fx vil halm rent energimæssigt være bedst anvendt i kraftvarmeværker, fordi her opnås den højeste energieffektivitet. Imidlertid er halm også et vigtigt gødningsmiddel og jordstrukturforbedrende, som er egenskaber, der ikke tilgodeses ved halmafbrænding. Hvis halm derimod anvendes i et bioraffinaderi, vil der være restprodukter, som kan tilbageføres jorden, og dermed gøde / opretholde jordens dyrkningskvalitet.


EPrint Type:Teaching resource
Pedagogic Type:Presentation
Subjects: Crop husbandry
Food systems
Environmental aspects
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > BIOCONCENS - Biomass and bio-energy production in organic agriculture
Deposited By: Hauggaard-Nielsen, Senior scientist Henrik
ID Code:18970
Deposited On:27 Jun 2011 14:37
Last Modified:27 Jun 2011 14:37
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published

Repository Staff Only: item control page