home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lav-input landbrug med et output af både fødevare og bioenergi

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsHauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Lav-input landbrug med et output af både fødevare og bioenergi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems.

[img] PDF - Danish/Dansk
2MB

Summary

Landbrugssektoren vil komme til at spille en stadig større rolle for forsyning af samfundet med biobaserede produkter, og herunder biobrændstoffer som bioethanol og biodiesel. Energiforsyningen til transportsektoren, og andre sektorer i øvrigt, er i forandring i disse år. Der er tale om et markant paradigmeskifte fra et system baseret på fossil energi til et system, der skal implementere andre og mere vedvarende energiløsninger. Det tager tid. Men det vurderes at være meget nødvendigt at identificere danske styrkepositioner og ressourcer for at give landbrugssektoren mulighed for at agere proaktivt og drage nytte af dette forventelige vækstområde.
Landbrugets muligheder for at drage nytte af en mere biobaseret økonomisk udvikling som store. Men det kræver at biomasse betragtes en smule anderledes end mange gør i dag. Med hensyn til plantebiomasse bliver det nødvendigt at kunne inddrage plantearternes øvrige funktioner som fx grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, kulstoflagring mv. Mange af de udfordringer landbrugserhvervet står overfor, jf. fx de nævnte politiske tiltag, kræver større brug af sådanne biologiske værktøjer. Med øget afsætning til bioenergi og -materialer kan det samtidig vise sig muligt at opnå rentabilitet ved ændring af nuværende meget kornrige og ensidige sædskifter. Samtidig er der en række ressourcer som betegnes som affald, men som i fremtiden bør værdisættes anderledes højt... noget fra dit speciale. På lidt længere sigte kan dele af landbruget drage stor nytte af disse nye afsætningsmuligheder for øget indtjening og beskæftigelse, og landbrugserhvervet som helhed kan styrke sin rolle som forvaltere af dansk natur og miljø.


EPrint Type:Teaching resource
Pedagogic Type:Presentation
Subjects: Food systems > Recycling, balancing and resource management
Crop husbandry
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > BIOCONCENS - Biomass and bio-energy production in organic agriculture
Deposited By: Hauggaard-Nielsen, Senior scientist Henrik
ID Code:18964
Deposited On:27 Jun 2011 14:39
Last Modified:15 Aug 2011 13:56
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Additional Publishing Information:Undervisning af agrarøkonomer fra Næsgård Agerbrugsskole på Risø DTU

Repository Staff Only: item control page