home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

ØKOLOGISK AREAL I NORDLAND FYLKE - HVORFOR SÅ STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE?

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsIevina, Sturite (2009) ØKOLOGISK AREAL I NORDLAND FYLKE - HVORFOR SÅ STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE? [CERTIFIED ORGANIC FARMLAND IN NORDLAND COUNTY - WHY ARE DIFFERENCES BETWEEN MUNICIPALITYS LARGE?] Bioforsk Rapport, no. Vol.4 Nr.28. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) , Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division, Tjøtta.

[img]
Preview
PDF - English
1MB

Online at: http://www.bioforsk.no/ViewNews.aspx?id=4391&view=1&viewLanguage=NorwegianBokmaal

Summary

Det er 44 kommuner i Nordland fylke, og omlagt areal i 2008 (inkludert areal i karens) varierer fra 0 % til 24 % mellom de ulike kommunene. Derfor ønsket Fylkesmannens landbruksavdeling å undersøke nærmere hvilke faktorer som ligger bak og som kan bidra til å forklare disse ulikhetene.
Det ble valgt ut kommuner med lite eller mye omlagt økologisk areal. Kommuner med lite omlagt areal hadde under 2.5 % av jordbruksarealet i drift som omlagt eller i karens, mens kommuner med mye omlagt areal hadde mer enn 10 %. Totalt omfatter undersøkelsen åtte kommuner med mye økologisk (MØ) og 13 kommuner med lite økologisk (LØ) jordbruksareal, dvs. nesten halvparten av kommunene i fylket. Med bakgrunn i dette ble det høsten 2008 gjennomført telefonintervju med to til tre informanter fra utvalgte kommuner. Informantene var både offentlig ansatte (OA) og bønder(B).
MØ-kommunene har erfarne øko-bønder og behjelpelige fagfolk og ressurspersoner som formidler kunnskap om økologisk landbruk på en god måte. Dette gir en god smitteeffekt, og det blir lettere å oppfylle den nasjonale målsetningen. Kommunens rolle varierer i MØ-kommuner, men det er klart at kommunen er en viktig pådriver. Kommunene som har klare målsetninger om å fremme økologisk landbruk og som har oppfylt kravet om 15% økologisk areal, kan med sin erfaring være behjelpelig overfor andre kommuner. Kommuner uten klare målsetninger er svært avhengig av bondens og andre organisasjoner sin interesse for økologisk landbruk. Er det et godt øko-miljø til stede, har en bedre forutsetning for å lykkes med å nå målsettingen. I kommuner hvor det er omlagt bare økologisk areal og ingen husdyr kan det være en utfordring å få økologisk matproduksjon.
Resultatene tyder på at LØ-kommunene preges av stor passivitet på det økologiske området. OA-informanter fra flere av disse kommunene mener at det ikke er kommunens oppgave å fremme økologisk landbruk og derfor ikke behov å utarbeide målsetninger, mens bøndene mener at interessen fra kommunen er fraværende og at det derfor er uaktuelt å drive økologisk. Det betyr at begge parter venter på hverandre og dette resulterer i lav aktivitet. I LØ-kommuner er kunnskapen om økologisk landbruk generelt lav og kjennskap til MØ-kommuner er også liten. Dette avspeiler behovet for fagmøter og seminarer hvor LØ-kommunene henter kompetanse fra ressurspersoner, faglag, Landbruksrådgivning (tidl. økoringene), Fylkesmann og FoU-institusjoner som har lang erfaring med økologisk landbruk.
Undersøkelsen klargjør at det er en kombinasjon av faktorer som utgjør årsaken til de store forskjellene i økologisk areal mellom kommuner. De viktigste sammenhenger synes å være mellom
- omlagt areal og kommunal innsats;
- omlagt areal og øko-miljø i kommunen (naboeffekt);
- omlagt areal og holdning/interesse for økologisk landbruk blant bønder, lokale organisasjoner og myndigheter;
-omlagt areal og tilgang til ledig areal
Det framkom ikke gjennom svarene noe som tydet på sammenheng mellom omlagt areal og naturgitte forhold eller omlagt areal og nærhet til marked/mottaker.

Summary translation

In 2008, certified organic farmland (including area in quarantine) varied from 0 % to 24 % between municipalities in Nordland county. In order to explain these dissimilarities, the factors for large differences between certified organic farmland were explored. The municipalities with small (< 2.5 %) and large (> 10 %) certified organic farmland were selected and two to three phone-interviews were carried out per municipality. The most important relationships seems to be between certified organic farmland and officials contribution;certified organic farmland and people/organisations with organic interest in the municipality (neighbour effect);certified organic farmland and the attitude/interest for organic farming between farmers, local organisations and authorities; and certified organic farmland and availability for free (disposable) land in the municipality.

EPrint Type:Report
Keywords:omlagt økologisk areal, kommuner, økologisk landbruk, Norway, conversion, municipalities
Subjects: Knowledge management > Education, extension and communication
Values, standards and certification > Evaluation of inputs
Farming Systems > Social aspects
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division
Deposited By: Sturite, PhD Ievina
ID Code:15616
Deposited On:15 Apr 2009
Last Modified:18 Jan 2011 06:33
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page