home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language

Number of eprints: 97.

ANPE (2013) Reglamento de uso de "Frutos de la Tierra". ["Fruits of the Earth", Collective Mark Regulations.] Proyecto AGROECO, Peru.

Andersen, Kell and Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses.] .

Autio, Sari (2018) Luomutuotantoon hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden rekisteröintitilanne 2018. [State of the authorisation of plant protection products for organic farming in 2018.] Finnish Organic Research Institute .

Blume, Steffen (2018) Radrensning eller bredsåning? RowCrop. .

Blume, Steffen (2016) Det nyeste inden for rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og nye trends i rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - et godt match. .

Carter, Mette S. (2012) Find energien - fremtiden kommer. [Find the energy - the future is coming.] .

Cooper, Julia (2014) The need to recycle societal P in organic farming systems. .

D'Yvoire, Caroline; WARLOP, FRANCOIS; Świergiel, Weronika; Sigsgaard, Lene and Porcel, Mario (2016) Booklet of simplified methods for the monitoring of functional biodiversity in organic orchards. , http://ebionetwork.julius-kuehn.de/.

Deleuran, Lise C. (2016) Organic seed regulation. .

Eriksen, Jørgen (2016) MultiPlant. [MultiPlant.] .

Fenger, Morten (2013) BerryMeat forbrugerundersøgelser. Aarhus University .

Fog, E. (2015) ØKOLOGISK BIORAFFINERING - ERFARINGER FRA ORGANOFINERY-PROJEKTET. [Organic biorefinery - Experiences from the OrganoFinery Project.] .

Fog, E. (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. [Prospects in the OrganoFinery Project.] .

Fog, Erik (2017) Kan vi fremstille protein fra græs, og giver det nye opgaver til branchen? [Can we produce protein from grass, and will it generate new task for the contractor business?] .

Fog, Erik (2016) Production and use of legumes in Denmark – challenges and prospects.�Can changed use of legumes promote a more�sustainable / more organic agriculture? .

Fog, Erik (2016) Modeller og økonomi for bioraffineret proteinproduktion. [Models and economy in bio-refined protein production.] .

Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser - resultat af gruppedrøftelser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses - results from group discussions.] .

Fog, Erik (2016) Skitse til økologisk demonstrationsanlæg. [Draft on an organic biorefining demo-plant.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering - et moderne kick til det naturvenlige landbrug. [Biorefinery - a modern kick to nature friendly agriculture.] .

Fog, Erik (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. Møde i svineudvalget den 14. september 2015. [Prospects in the OrganoFinery project.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering af grøn biomasse til protein, gødning og energi. [Biorefining of green biomass for protein, fertilizer and energy.] .

Fulchin, E.; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Guide sur les techniques de restauration du sol en viticulture. .

Hamann, Karen Thorsted (2016) Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere. [Perspectives for marketing of organic grass protein with the offset in the market for organic feed for laying hens.] .

Hansen, Flemming (2013) Alternative metoder til konservering af kødprodukter. Danish Meat Research Institute .

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Lav-input landbrug med et output af både fødevare og bioenergi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO2-udledningen? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Temadag om klimaændringer og CO2-målenes betydning for fremtidens planteavl. Landscentret, Skejby, Århus.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Biomass and bioenergy in organic farming systems - The BioConcens project. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, SOAR course "Research and Publication Biases" at Risø DTU.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Bioethanol - fremtidens energi? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Forskningens døgn, Kalundborg Gymnasium.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Stevns og Omegns Frøavlerforening, Generalforsamling. Hårlev, Køge .

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Landbrugsafgrøder og leverandør af energi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Oplæg ved kursus arrangeret af Agri Nord, Aalborg.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2006) Korn og halm til bioethanol – råvarepotentiale, -kvalitet og konverteringsteknologier. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Årsmøde Cerealienetværket, Hotel Frederik d. II, Slagelse.

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar på bete. .

Höglund, Johan (2016) Parasitologi i teori och praktik. .

Jaeger, Maria (2016) Trait Atlas: Guidelines for standardized measurements of fertility-, health- and milk records. University of Kassel, Department of Animal Breeding, Germany-Witzenhausen .

Jensen, Martin (2012) Antibacterial effect of herbs and berries against Salmonella, Listeria and E. coli. Aarhus University .

Jensen, Martin and Grevsen, K. (2013) Dyrkning og forarbejdning af urter og bær med antibakterielle egenskaber. Aarhus Universiet .

Johansen, Anders and Carter, Mette S. (2011) Hvad har jordens kvalitet med klodens klima at gøre? Klimaændringer og landbrug – hvordan hænger det sammen? Folkeuniversitet, Hurup, Thy.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Velferdsprotokoller for husdyr. [Advancing Animal Welfare Assurance.] .

Knapic, M.; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Smernice za tehnike izboljšanja tal v vinogradih. .

Knubben-Schweizer, G. (2018) Die Bekämpfung des großen Leberegels beim Rind. Naturland Milchtage, Irschenberg.

Knubben-Schweizer, G. (2017) Leberegel – haben sie Bedeutung für Öko-Betriebe? [Livefluke - is it important for organic farms?]. , Schwifting, Germany.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Agro-Environmental Management, Nutrient cycling and Environmental Management Experimental exercises at Årslev Research Centre 26.-27. Sept. 2017. Aarhus University , FOOD.

Kulig, Boris (2018) Help Manual – Google Drive Data Exchange – 2-Org-Cows Project. Universität Kassel, Institut für Agrartechnik, D-Witzenhausen .

Kulig, Boris (2016) Database guideline. Universität Kassel, Fachgebiet Agrartechnik, D-Witzenhausen .

Kvam, Gunn-Turid (2014) Utvikling av verdikjeder for økologisk mat. Norsk senter for bygdeforskning .

Ligita, Melece (2012) Local Food Systems and Sustainability of Agriculture and Rural Areas. .

Lindhard, Hanne (2017) Svampe- og insektbekæmpelse med økologiske midler. .

Lübeck, Mette (2016) OrganoFinery. [OrganoFinery.] .

McKinnon, Kirsty (2017) Oppal av småplanter til skolehagen. [Raising transplants for the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2016) Høstarbeid i skolehagen - og kanskje en tyvstart på neste års våronn? [Autumn work in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage for morgendagens forvaltere. Naturfagsenteret, Oslo.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Blå stappe og grønne guffekaker. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Skolehagens festbord. [A school garden feast.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Melander, Bo (2015) Økologiske Feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder. .

Mikkola, Minna (2009) Cultural sustainability of Finnish food system: Young consumers' approach. University of Helsinki, Ruralia Institute, http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/ESRS_Minna_Mikkola.pdf.

Nolan, Stephen (2015) A Guide to White Clover. Teagasc, Athenry.

Pommeresche, Reidun (2018) Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord. Foredrag på Fagdag om jord på Mære. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Karbonlagring i jord (innlegg og dikskusjonspanel). Norsk senter for økologisk landbruk .

Pommeresche, Reidun (2018) Makrofauna i jord - Meitemark og spretthaler. [Macrofauna in soil - earthworms and springtails.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Plansjer Veileder til Jordlappen, stor og liten fil av samme plansjer. [Charts to Visual soil assessment (Jordlappen), the same charts, one large pdf and one smaller.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Veileder til Jordlappen, Jordlappen Trinn 1 -kurs om jord. Visual soil assessment (Jordlappen), main instruction. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Frø og spirer. [Seeds and sprouts.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Studere meitemark i skolehagen. [Studying worms in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Dyrkingsforsøk i skolehagen - «Møkkaprosjektet». [Research in the school garden - "The shitproject".] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Livet i ferskvann. [Life in fresh water.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Sjokoladekonfekt med urter. [Chocolate with herbs.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Småkryp i skolehagen. [Small animals in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Trær, greiner og løv - biologi og bruk. [Trees, branches and leaves - biology and use.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ponzio, Carlo (2011) From conventional to organic farming: aspects to consider. .

Priori, S. (2017) Ripristino della funzionalità dei suoli nelle aree degradate del vigneto con metodi biologici. [Recovering of soil functionality in degraded areas within vineyards through organic techniques.] CREA , Agriculture and Environment.

Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Guideline for soil restoration techniques in vineyards. CREA .

Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Linee guida per il ripristino della funzionalità del suolo nei vigneti. .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Presentation of Organic Eprints. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Organic Eprints - training for National Editors. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Organic Eprints - meeting for National Editors. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Fact sheets for editors in Organic Eprints. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Rasmussen, Ilse A. and Jensen, Allan Leck (2013) User guide for Organic Eprints in English, French, Spanish, Portuguese, Czech and Turkish. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Salonen, Jukka (2017) Aluskasveja rikkakasvien kiusaksi. [Cover crops tease the weeds.] ProAgria, Hämeenlinna.

Salonen, Jukka (2016) Aluskasvien mahdollisuudet luomuviljan rikkakasveja vastaan. Luonnonvarakeskus (Luke) , Jokioinen.

Santucci, Fabio M. (2011) Farm management issues in organic agriculture. DSEEA - Section of Economics and Appraisal, Italy.

Santucci, Fabio M. (2011) Marketing issues in organic agriculture. DSEEA - Section of Economics and Appraisal, Perugia.

Svanäng, Karin and Björklund, Johanna (2009) Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar. [Cooperation with farmers concerning biodiversity on farms.] SLU, Uppsala.

Sørheim, Kristin (2018) Kalven, et sosialt dyr, gruppeoppstalling, beite til ungdyr, fasiliteter for ly og tilleggsfôring. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Tangolar, Semih; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Bağlarda toprak yapısını iyileştirme teknikleri kılavuzu. .

Tardaguila, J.; Priori, S.; D'Avino, L. and Moreda, E. (2018) Guía de técnicas de restauración de suelos degradados en viticultura. .

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2018) Hvordan kan hytteklimaet forbedres i sommervarmen? .

Tvedegaard, Niels (2016) Eksempler på økonomien ved produktion af grønt protein. [Examples on the production economy of green protein.] .

Vaarst, Mette and Nalunga, Jane (2016) Agro-ecological system analysis (AESA) and farm planning. NOGAMU, Uganda, Kampala, Uganda.

WARLOP, FRANCOIS; D'Yvoire, Caroline; Świergiel, Weronika; Sigsgaard, Lene and Porcel, Mario (2017) Manuel des méthodes simplifiées pour suivre la biodiversité fonctionnelle en vergers de pommiers. , http://ebionetwork.julius-kuehn.de/.

This list was generated on Fri May 24 09:02:22 2019 CEST.