home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Ecological Agriculture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | V | W
Number of items at this level: 57.

B

Bjørdal, Jorunn and Haga, Knut (1992) Sauetalle - utprøving av ulike strøslag. Norwegian Centre for Ecological Agriculture (NORSØK), Tingvoll,Norway.

Bleken, Marina Azzaroli; Steinshamn, Håvard and Hansen, Sissel (2005) High Nitrogen Costs of Dairy Production in Europe: Worsened by Intensification. Ambio, 34 (8), pp. 598-606.

E

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

F

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias and Valle, Paul Steinar (2005) Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon. [Risk and risk management in organic farming.] NILF-rapport, no. 2005-4. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Flaten, Dr Ola; Lien, Dr Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Dr Paul S. and Ebbesvik, Martha (2004) Comparing Risk Perceptions and Risk Management in Organic and Conventional Dairy Farming: Empirical Results From Norway. In: Cafiero, Carlo and Cioffi, Antonio (Eds.) Income stabilization in agriculture. The role of public policies, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 429-449.

Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild and Rørvik, Liv Marit (2005) Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel. [Bacteriological quality of lettuce fertilized with cattle manure.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 205-212.

G

Govasmark, Espen (2005) Trace element status of soil and organically grown herbage in relation to animal requirements. [Sporstoffer i jord og økologisk dyrket grovfôr vurdert i henhold til dyrenes behov.] Thesis, Norwegian University of Life Sciences, Department of Plant- and Environmental Sciences. Norwegian University of Life Sciences.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid and Hansen, Sissel (2005) Factors affecting the concentration of Zn, Fe and Mn in herbage from organic farms and in relation to dietary requirements of ruminants. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science, 55, pp. 131-142.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid and Hansen, Sissel (2005) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Apelsvoll forskningssenter, 8 (2), pp. 155-162.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Singh, Bal Ram and Bernhoft, Aksel (2005) Status of selenium and vitamin E on Norwegian organic sheep and dairy cattle farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A Animal Science, 55, pp. 40-46.

Grøva, Lise; Henriksen, Britt I.F.; Lind, Vibeke and Nyhammer, Kjartan (2004) Økologisk sauehold. [Organic sheep husbandry.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre for Ecological Agriculture), NORSØK.

Grøva, Lise; Refsum, Torbjørn and David, Bruce (2004) Økologisk eggproduksjon. [Organic egg production.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre of Ecological Agriculture), NORSØK.

H

Haga, Knut (1990) Kompostering og kompost av fast husdyrgjødsel: Ei oversikt. [Composting and compost of solid animal manure: a review.] Norsk landbruksforksning , 4, pp. 245-258.

Hansen, Sissel; Bleken, Marina A. and Sitaula, Bishal (2005) Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. [Effects of manuring and soil compaction on N2O emissions.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Vol 9, no 2, pp. 148-152.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2002) Rothår og fosforopptak i korn. [Root hairs and phosphorus uptake in cereals.] Økologisk Landbruk, 21 (4), pp. 24-27.

K

Koesling, Matthias (2005) Hvem blir de nye økobøndene? [Who will be the new organic farmer?] Økologisk Landbruk, 4, pp. 34-35.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola and Valle, Paul Steinar (2005) Das Potential umstellungsbereiter Betriebe in Norwegen. [The potential for conversion to organic farming in Norway.] In: Heß, J. and Rahmann, G. (Eds.) Ende der Nische, Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Kassel University Press GmbH, Kassel.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola and Valle, Paul Steinar (2003) Gardbrukernes valg av driftsform. [Choosing the farming system.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 24-25.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Valle, Paul Steinar and Arntzen, Halvard (2004) Risk and Risk Management in Organic and Conventional Cash Crop Farming in Norway. Acta Agriculturæ Scandinavica Section C - Food Economics, 1 (4), pp. 195-206.

Koesling, Matthias and Solemdal, Liv (2003) Økologisk mat på "store fat". [Organic meal at Out Of Home kitchen.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 32-34.

L

Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar and Ebbesvik, Martha (2005) Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway. Livestock Production Science, 95 (1-2), pp. 11-25.

Lundin, Gunnar (2005) Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] In: Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) Ekologiskt Lantbruk Konferens, 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 305.

Løes, Anne-Kristin (2003) Studies of the availability of soil phosphorus (P) and potassium (K) in organic farming systems, and of plant adaptations to low P- and K-availability. [Undersøkelser av tilgjengeligheten av P og K i jorda i økologiske dyrkingssystemer, og av planters tilpasning til lav tilgjengelighet av disse næringsstoffene.] Thesis, Agricultural University of Norway, Department of Soil and Water Sciences. Doctor Scientiarum Thesis, no. 2003: 29. Department of Soil and Water Sciences, Agricultural University of Norway, P.O.Box 5028, N-1432 Ås.

Løes, Anne-Kristin (1995) Sustainable Norway - can Norwegians become self-sufficient with ecologically grown food? How can we achieve fair food prices? In: Christie, Helge (Ed.) Sust. Agriculture and Rural Development. Røros-Norway 10.-16.3.1995. The 3rd International Symposium for Sust. Agric. and Rural Dev. Final report. Submission to the United Nation's Commission on Sustainable Development (CSD), 11-28 April 1995, New York, pp. 139-140.

Løes, Anne-Kristin (1995) "Thirty-farm Project", Norway. Ecology and farming (9 May 1995), pp. 24-25.

Løes, Anne-Kristin and Danielsberg, Gøran (2004) Silo som gjødsel? [Ensilage used as a fertiliser.] Økologisk Landbruk (2-2004), pp. 43-45.

Løes, Anne-Kristin and Gahoonia, Tara Singh (2004) Genetic variation in specific root length in Scandinavian wheat and barley accessions. Euphytica, 137, pp. 243-249.

Løes, Anne-Kristin and Henriksen, Birgitte (2005) Forskningssamarbeid om økokorn. [Research co-operation on organic cereals.] Økologisk landbruk, 3, pp. 18-21.

Løes, Anne-Kristin and Schjøth, Johanne E. (2006) Country Report on Organic Farming Research in Norway. In: Stefan, Lange; Ute, Williges; Saxena, Shilpi and Willer, Helga (Eds.) European Research in Organic Food and Farming. Reports on organisation and conduction of research programmes in 11 European countries. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany, pp. 186-212.

Løes, Anne-Kristin and Øgaard, Anne Falk (2003) Concentrations of soil potassium after long-term organic dairy production. International Journal of Agricultural Sustainability, 1 (1), pp. 14-29.

Løes, Anne-Kristin and Øgaard, Anne Falk (1997) Changes in the nutrient content of agricultural soil on conversion to organic farming, in relation to farm level nutrient balances and soil contents of clay and organic matter. Acta Agric. Scand., Sect. B, Soil and Plant Sci., 47, pp. 201-214.

M

McKinnon, Kirsty and Løes, Anne-Kristin (2005) Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern. [Plants used as a soil cover (mulch)- fertilisation and weed regulation effects.] Norwegian Centre for Ecological Agriculture, Tingvoll.

O

O., Flaten; G., Lien; M., Ebbesvik; M., Koesling and P.S., Valle (2005) Do the new organic producers differ from the “old guard”? Empirical results from Norwegian dairy farming. Renewable Agriculture and Food Systems. [In Press]

P

Pommeresche, Reidun (2005) Aktiv jordforbedrer med krås. [Active soil improver with gizzard.] Økologisk landbruk (4), pp. 30-33.

Pommeresche, Reidun (2005) Meitemark - de viktigste husdyra? [Earthworms - the most important animals on a farm?] Økologisk landbruk (4), pp. 26-28.

Pommeresche, Reidun (2004) Mangfold av edderkopper i jordbærfelt. [Diversity of spiders in strawberry fields, Norway.] Økologisk landbruk, 2, pp. 28-30.

Pommeresche, Reidun (2004) Surface-active spiders (Araneae) in ley and field margins. Norwegian Journal of Entomology, 51, pp. 57-66.

Pommeresche, Reidun (2002) Spiders (Araneae)in organically managed ley and pasture. Norwegian Journal of Entomology, 49, pp. 51-58.

Pommeresche, Reidun (2000) Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. [Soil fauna i agricultural soil- diversity of invertebrates and their functions.] NORSØK-rapport. Norwegian Centre of Ecological Agriculture (NORSØK).

Pommeresche, Reidun and Meisingset, Erling L. (2005) Meitemarkens rolle i omdanning av planterester. [The earthworm's contribution in decomposition of plant residues.] In: Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Institute of Crop Research), 9 (3), pp. 129-138.

Pommersche, Reidun (2003) Edderkopper i kulturlandskapet. [Spiders in cultivated areas.] In: Serikstad, Grete Lene (Ed.) NORSØK-rapport-1 2003, 1, NORSØK-rapport, no. 1, pp. 31-36.

R

Refsgaard, Karen; Ebbesvik, Martha; Rogneby, Tor Johannes; Rogstad, Berit and Staven, Kjell (2004) ØkologiPlan - Økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking. [EcologyPlan - Economic planning tool for organic grain and legume growing.] In: Jord- og plantekultur 2004. Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Crop Research Institute), 8 (2), Grønn kunnskap, pp. 72-85.

Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit and Knutsen, Heidi (2004) ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon. NILF-report, no. 4. Norwegian Agricultural Economics Research Institute.

Riley, Hugh; Løes, Anne-Kristin; Hansen, Sissel and Dragland, Steinar (2003) Yield responses and nutrient utilization with the use of chopped grass and clover material as surface mulches in an organic vegetable growing system. Biological Agriculture and Horticulture, 21, pp. 63-90.

S

Serikstad, Grete Lene (2005) Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon. [Environmental impact and product quality of organic agriculture - examples of documentation.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 198-204.

Sogn, Øystein and Holten, Jon Magne (2005) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land? [How can organic agriculture contribute to increased food security in developing countries?] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 220-228.

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

Steinshamn, Håvard (2001) Effects of Cattle Slurry on the Growth Potential and Clover Proportion of Organically Managed Grass–Clover Leys. Acta Agriculturae Scandinavica: Section B, Soil and Plant Science, 51 (3), pp. 113-124.

Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli and Hansen, Sissel (2004) Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrprodukjson. [Minor nitrogen losses from dairy farms based on feed self-sufficiency.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (2), pp. 3-6.

Steinshamn, Håvard; Mydland, Liv Torunn; Volden, Harald and Thuen, Erling (2006) The effect of red clover proportion in timothy silage on nitrogen utilization in lactating dairy cows. In: Wachendorf, Michael; Helgadóttir, Áslaug and Parente, Giuseppe (Eds.) Sward Dynamics, N-flows and Forage Utilisation in Legume-Based Systems, ESA-Azienda regionale per lo sviluppo rurale, Via Montesanto, 15/6, 34170 Gorizia, Italy, pp. 293-297.

Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Bleken, Marina Azzaroli; Brenøe, Ulrik Tutein; Ekerholt, Georg and Yri, Cecilie (2004) Utilization of nitrogen (N) and phosphorus (P) in an organic dairy farming system in Norway. Agriculture, Ecosystems & Environment, 104 (3), pp. 509-522.

Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Govasmark, Espen (2003) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Kvithamar forskningssenter, 7 (3), Grønn kunnskap, pp. 122-137.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

V

Vaarst, Mette; Winckler, Christoph; Roderick, Stephen; Smolders, Gidi; Ivemeyer, Silvia; Brinkmann, Jan; Mejdell, Cecilie; Whistance, Lindsay; Nicholas, Pip; Walkenhorst, Michael; Leeb, Christine; March, Solveig; Henriksen, Britt I. F.; Stöger, Elisabeth; Gratzer, Elisabeth; Hansen, Berit and Huber, Johann (2011) Animal health and welfare planning in organic dairy cattle farms. Open Veterinary Science Journal, 5, pp. 19-25.

Vartdal, Barbro and Løes, Anne-Kristin (1995) Farmers' approaches to ecological agriculture. Ecology and farming (9, May 1995), pp. 20-22.

Vartdal, Barbro and Løes, Anne-Kristin (1994) Farmers' approaches to organic farming; motivations, barriers and different strategies. In: Granstedt, Artur and Koistinen, Riitta (Eds.) Converting to organic agriculture. NJF-report 93, Appendix. Proceedings of NJF seminar 237, Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), St Michel, Finland, NJF report, no. 93, pp. 48-61.

W

Wibe, Atle (2005) Organic production in Norway. In: Løes, Anne-Kristin (Ed.) Organic Farming for a New Millennium - status and future challenges. NJF Report, Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Alnarp, 1 (1), p. 280.

This list was generated on Tue Mar 31 11:24:30 2015 CEST.