home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: ( | A | B | C | D | E | G | H | L | M | P | R | S | W
Number of items at this level: 34.

(

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

A

Adler, Steffen; Fung, Stephanie; Huber, Gwendolyn and Young, Lee (2003) Learning our way towards a sustainable agri-food system Three cases from Sweden: Stockholm Farmers market, Ramsjö Community Supported Agriculture and Järna Initiative for Local Production. Ekologiskt lantbruk, no. 38. Centre for Sustainable Agriculture .

Alm, Jessica; Nilsdotter-Linde, Nilla and Geber, Ulrika (2006) Swedish research in organic farming and food systems. In: Lange, Stefan; Williges, Ute; Saxena, Shilpi and Willer, Helga (Eds.) European Research in Organic Food and Farming. Reports on organisation and conduction of research programmes in 11 European countries. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany, chapter 10, pp. 213-248.

Alm, Jessica; Nilsdotter-Linde, Nilla and Geber, Ulrika (2006) Swedish research in organic farming and food systems. In: Lange, Stefan; Williges, Ute; Saxena, Shilpi and Willer, Helga (Eds.) European Research in Organic Food and Farming. Reports on organisation and conduction of research programmes in 11 European countries. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany, chapter 10, pp. 213-248.

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (2002) I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. [In the centre of events 2001. A presentation of the work at the Centre for Sustainable Agriculture.] Centre for sustainable agriculture, CUL, Swedish University of Agricultural Sciences.

B

Bassler, Arnd and Ciszuk, Paul (2002) Pilot studies in organic broiler production – management and cross-breeds. Ekologiskt lantbruk, no. 34. Centre for Sustainable Agriculture .

Björklund, Johanna and Rydberg, Torbjörn (2003) Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany.

C

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2003) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING 2004–2007. Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2002) Beskrivningar av projekten inom Formas program för ekologisk produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2000) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning. 2000–2003. Centre for Sustainable Agriculture .

Ciszuk, Paul; Sjelin, Kjell and Sjelin, Ylwa (2002) Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem. Ekologiskt lantbruk, no. 33. Centre for Sustainable Agriculture .

D

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

E

Ekbladh, G.; Grönlund, E.; Ingemarson, F.; Karlsson, L.; Nilsson, S. and Strid Eriksson, I. (editor): Doherty, S. and Rydberg, T. (Eds.) (2002) Ecosystem properties and principles of living systems as foundation for sustainable agriculture – Critical reviews of environmental assessment tools, key findings and questions from a course process. Ekologiskt lantbruk, no. 32. Centre for Sustainable Agriculture .

Ekelund, Lena (2003) På spaning efter den ekologiska konsumenten. En genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. Ekologiskt lantbruk, no. 39. Centre for Sustainable Agriculture .

Eksvärd, K.; Ögren, E.; Homman, K.; Andersson, O.; Berglund, K.; Eriksson, B.; Gäredal, L.; Pellas, G.; Sjöstedt, K.; Sjöstedt, M.; Wålstedt, T.; Nilsson, H.; Engström, U.; Ahde, E. and Ahde, I. (2001) Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000. [Participatory Research - Learning’s, results and experiences from the work in the greenhouse group 1999-2000.] Ekologiskt lantbruk, no. 31. Centre for sustainable agriculture .

G

Geber, U.; Ivarsson, K. and Källander, I. (2005) The Swedish challenge – interdisciplinarity, collaboration and integration for research and development in organic farming. Paper at: Researching Sustainable Systems - International Scientific Conference on Organic Agriculture, Adelaide, Australia, September 21-23, 2005. [Unpublished]

Granstedt, Artur (1999) Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle – vägar att sluta kretsloppen. Ekologiskt lantbruk, no. 29. .

Granstedt, Artur; Seuri, Pentti and Thomsson, Olof (2004) Effective recycling agriculture around the Baltic Sea: background report. Ekologiskt lantbruk, no. 41. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk.

H

Haden, Andrew C. (2003) Emergy Evaluations of Denmark and Danish Agriculture Assessing the Limits of Agricultural Systems to Power Society. Ekologiskt lantbruk, no. 37. Centre for Sustainable Agriculture .

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

L

Lagerberg, Charlotte (2000) Emergianalys – hur gör man? . Online at http://www.cul.slu.se/emergi/index.html.

Lehner, Matthias (2009) Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) , Department of Crop Production Ecology. , Uppsala, Sweden.

Lund, Vonne (2003) Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

M

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

P

Padel, Susanne and Zander, Katrin (2009) OrganicPlus values and their relevance to consumers: First results from the CORE FCP project. In: Frediksson, P and Ullven, K (Eds.) Towards increased sustainablity in the food supply chain. 1st Nordic Organic Conference, Centre for sustainable land use CUL at SLU, pp. 104-106.

R

Rölin, Åsa and Svanäng, Karin (2008) Pilotprojekt, Deltagardriven forskning på försöksgårdar. [Pilot project, Participatory research on regional research farms.] Hushållningssällskapet i Värmland och Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, Uppsala .

Rydén, Reine (2003) MEDVINDENS TID Ekologiska Lantbrukarna och jordbrukspolitiken 1985–2000. Ekologiskt lantbruk, no. 36. Centre for Sustainable Agriculture .

Ryne, Camilla; Anderbrant, Olle; Löfstedt, Christer; Olsson, Christian; Svensson, Glenn; Jirle, Erling; Johnson, Karin and Söderman, Annika (2005) Förvirring – en framgångsrik metod att kontrollera inomhuslevande mottfjärilar. In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 334.

S

Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2014) Use of digestate from Swedish biogas production in organic agriculture – possibilities for efficient plant nutrient recycling. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1003-1006.

Svanäng, K.; Roempke, G.; Eriksson, G.; Johansson, L-B.; Lund, T.; Karlsson, L.; Öhman, T.; Ihrsén, J.; Pettersson, O.; Eriksson, K. and Jacobsson, C. (2002) Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. [Participatory research - the crop production group, results and evaluation of the work during 1998 till 2001.] Ekologiskt lantbruk, no. 35. Centre for Sustainable Agriculture .

Svanäng, Karin; Roempke, Gösta; Eriksson, Göran; Johansson, Lars-Birger; Lund, Torvald; Karlsson, Lennart; Öhman, Tommy; Ihrsén, Jan; Pettersson, Owe; Eriksson, Kjell and Jacobsson, Christer (2002) Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt Lantbruk, no. 35. .

W

Wivstad, Maria (2005) Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. [Pesticides in Swedish agriculture - use and risks for environment and human health.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. [Framework of rules - possibilities and obsticles to achieve the goals for organic production.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

This list was generated on Tue Apr 24 21:17:06 2018 CEST.