home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Denmark > Organic RDD > HighCrop"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 36.

Submitted for peer-review but not yet accepted

Carter, Mette S.; Sørensen, Peter; Petersen, Søren O.; Ma, Xiuzhi and Ambus, Per (2014) Effects of green manure storage and incorporation methods on nitrogen release and N2O emissions after soil application. Biology and Fertility of Soils, , . [Submitted]

Holst, Niels; Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A. and Hansen, Preben Klarskov (2012) Cirsium arvense responses to stubble cultivation and catch crops in organic cropping systems. Annals of Applied Biology, , - . [Submitted]

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Fløjgaard, Erik (2012) A new concept for the control of Elytrigia repens in organic crop production. Weed Research, , - . [Submitted]

Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted; Thorsøe, Martin H.; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E. and Fog, Erik (2014) Barriers for developing more robust organic arable farming systems: implementing research knowledge in practice and knowledge asymmetries. Sociologia Ruralis, , - . [Submitted]

Peer-reviewed and accepted

Fog, Erik; Olesen, Jørgen E.; Noe, Egon; Sørensen, Peter and Melander, Bo (2013) Picture card tool for holistic planning in organic plant production. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, 9 (3), NJF Report, pp. 153-154.

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels and Hansen, Preben Klarskov (2012) Direct control of perennial weeds between crops – implications for organic farming. Crop Protection, 40, pp. 36-42.

Noe, E.; Sørensen, P.; Melander, B.; Olesen, J.E. and Fog, E. (2013) Barriers for developing more robust organic arable farming systems in practice. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 151-152.

Olesen, J.E.; Askegaard, M.; Rasmussen, I.A. and Kristensen, K. (2011) Crop rotation and crop management effects on cereal yields in arable organic farming in Denmark. In: Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John; Ssekyewa, Charles and Sohn, Sang Mok (Eds.) Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Organic Crop Production. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research, 1, pp. 280-283.

Petersen, Søren O. (2011) Nitrous oxide emissions from arable soil: Effects of crop rotation, tillage and manure management. Keynote presentation at: ASA Meetings, San Antonio,TX, 16-19 October 2011.

Sørensen, Peter (2014) Gødningsvirkning og håndtering af mobil grøngødning. In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2014 14.-15. januar i Herning Kongrescenter, pp. 292-293.

Sørensen, Peter; Khan, A R; Møller, Henrik B. and Thomsen, Ingrid Kaag (2012) Effects of anaerobic digestion of organic manures on N turnover and N utilization. In: Richards, K.G.; Fenton, O. and Watson, C.J. (Eds.) Proceedings of the 17th Nitrogen Workshop –Innovations for sustainable use of nitrogen resources., pp. 80-81.

Sørensen, Peter; Kristensen, E.; Odokonyero, K. and Petersen, S.O. (2013) Utilization of nitrogen in legume-based mobile green manures stored as compost or silage. In: Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) Organic farming systems as a driver for change, NJF Report, no. 9 (3), pp. 157-158.

Sørensen, Peter; Mejnertsen, Peter and Møller, Henrik B. (2011) Nitrogen fertilizer value of digestates from anaerobic digestion of animal manures and crops. In: NJF Report, Nordic Association of Agricultural Scientists, 7 (8), NJF seminar, no. 443, pp. 42-44.

Not peer-reviewed

Carter, Mette S.; Sørensen, Peter; Petersen, Søren O. and Ambus, Per (2013) Effects of green manure storage and incorporation methods on greenhouse gas fluxes and N mineralization after soil application. Poster at: Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems, Antwerp, 16-18 September 2013.

Fog, Erik (2013) HighCrop billedværktøj – vejen til mindre ukrudt og bedre udbytter. [HighCrop Picture Planning Tool - the road to less weeds and better yield.] Speech at: Temadag om ukrudtskontrol i økologisk landbrug, 4. oktober 2013. [Unpublished]

Fog, Erik (2013) Seriøst sjov med billeder. Økologi & Erhverv, 27 September 2013 (530), p. 17.

Fog, Erik (2013) HighCrop – billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet. [HighCrop Picture Planning Tool. Report on testing.] Videncentret for Landbrug, Økologi, www.LandbrugsInfo.dk.

Fog, Erik and Flensborg, Ingelise (2012) Rapport om afprøvning af billedbaseret rådgivningsredskab til rådgivning om økologisk planteproduktion. [Report on testing of a picture based tool for advising in organic crop production.] Knowledge Centre for Agriculture, Organic Farming.

Madsen, K.H.; Askegaard, M. and Bertelsen, I. (2013) Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder. In: Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2013, pp. 90-91.

Madsen, Kathrine H (2012) Indtryk fra økologiske feltdage 2012. [Impressions from organic field days 2012.] Landbrugsinfo, 5 October 2012, .

Madsen, Kathrine H. (2012) Økologisk dyrkning. [Organic farming.] In: Petersen, Jon B. (Ed.) Oversigt over landsforsøgene 2012. 2012 edition. Oversigt over landsforsøgene, no. 2012. Videncentret for Landbrug, Oversigt over landsforsøgene, pp. 307-330.

Madsen, Kathrine H. (2012) Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug. Mark, 1 November 2012, 11, pp. 30-31.

Madsen, Kathrine.H (2012) Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011. [Preliminary results, field experiments with organic catch crops 2011.] Landbrugsinfo, 29 October 2012, .

Mathiesen, Camilla and Tersbøl, Michael (2011) Supply Chain Workshop afdækkede både muligheder og barrierer. Paper at: HighCrop Supply Chain Workshop, Koldkærgaard Konferencecenter Skejby, 14. juni 2011. [Submitted]

Melander, Bo (2012) Ukrudtsbekæmpelse i mere faste rammer. Økologi & Erhverv, 1 June 2012 (501), p. 17.

Melander, Bo (2012) Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer. ICROFS nyt, 2 January 2012 (1), pp. 10-11.

Noe, Egon; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E.; Hermansen, Sven; Bertelsen, Inger and Fog, Erik (2012) Muligheder og barrierer for implementering af principper for robuste og højtydende planteavlssædskifter i praksis – Grundlagsrapport for barrierer undersøgelsen. Aarhus University, Department of Agroecology.

Olesen, J.E. (2011) HighCrop. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Olesen, Jørgen Eivind (2012) Økologisk planteavl kan lagre kulstof. Økologi & Erhverv, 24 August 2012 (505), p. 17.

Petersen, Søren O.; Schjønning, P. and Ambus, Per (2011) Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. Landbrugsavisen, 1 April 2011, p. 16.

Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2014) Klimaeffekten af mobil grøngødning. [Climate impact of mobile green manures.] ICROFS nyt, February 2014 (1), pp. 5-7.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E. and Kristensen, K. (2013) Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. , , - . [Completed]

Sørensen, Peter (2013) Mobil grøngødning bør ensileres. Lanbrugsavisen, 10 May 2013 (10 maj), p. 5.

Sørensen, Peter (2012) Udbytter i økologiske sædskifter. Økologi og Erhverv, 20 April 2012, 498, p. 21.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2014) Udbytter i det økologiske planteavlssædskifteforsøg. ICROFS-nyt, 2014 (1), pp. 8-10.

Tersbøl, Michael and Petersen, Petersen (2012) HighCrop-workshop viste sædskifters styrker, udfordringer og muligheder. Workshop at:

This list was generated on Wed Apr 23 06:23:53 2014 CEST.