home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 106.

Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) (2005) Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Organic farming conference 22–23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Abstracts of lectures and posters. SLU. Centre for sustainable agriculture.] Centrum för uthålligt lantbruk.

Centrum för uthålligt lantbruk (Ed.) (2001) Ekologiskt lantbruk Ultuna 13 – 15 november 2001 sammanfattning av föredrag och postrar. .

{Organization} Centrum för uthålligt lantbruk. [Centre for Sustainable Agriculture.]

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

Aakkula, Jyrki (2004) Det finska jordbrukets alternativ och den ekologiska produktions möjligheter. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (2002) I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. [In the centre of events 2001. A presentation of the work at the Centre for Sustainable Agriculture.] Centre for sustainable agriculture, CUL, Swedish University of Agricultural Sciences.

Andersson, Frida (2012) Rödklöver ger nyttigare mjölk. Uppsala Nya Tidning, 15 October 2012 (281), pp. 6-7.

Arvidsson, Katarina and Höglund, Johan (2018) Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete. . Online at https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/automatiska-vagningar-och-selektiv-avmaskning-av-notkreatur-pa-bete/, accessed on: 27 August 2018.

Åstrand, Björn (2005) Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsrensning för ekologisk odling av socker. [Robust and cost-effective automation of mechanical weed control for the cultivation of organic grown sugar beets.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 329.

Bergkvist, Göran (2013) Vem är OSCAR? – understödjande grödor i odlingssystemet. [Who is OSCAR? - subsidiary crops in the cropping system.] Speech at: Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalle, Uddevalla, Sweden, January 10-11, 2013. [Completed]

Bertholtz, Erik (2015) Klippträda istället för svartträda – Icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda. [Cut fallow as replacement for black fallow - Non chemical couch grass control in growing crops.] Magisterarbete thesis, Swedish University of Agricultural Sciene, S-Uppsala . . [Completed]

Bertholtz, Erik (2013) Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest. [The significance of the amount of inoculum for the development of fusarium foot rot of wheat caused by Fusarium graminearum.] Bachelor thesis thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Forest Mycology and Plant Pathology. Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete. Swedish University of Agricultural Sciences.

Björklund, Johanna and Rydberg, Torbjörn (2003) Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany.

Burmoi, Tauno (2004) Ekologisk växthusföretagare med know-how. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Cederberg, C; Wivstad, M; Bergkvist, P; Mattsson, B and Ivarsson, K (2005) Hållbart växtskydd. Analys av olika strategier för att minska riskerna med kemiska växtskyddsmedel. [Sustainable crop protection. Analyses of different strategies to reduce risks of pesticide use.] Rapport MAT21, no. 6. SLU , MAT21.

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2003) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING 2004–2007. Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2002) Beskrivningar av projekten inom Formas program för ekologisk produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2000) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning. 2000–2003. Centre for Sustainable Agriculture .

Ciszuk, Paul; Sjelin, Kjell and Sjelin, Ylwa (2002) Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem. Ekologiskt lantbruk, no. 33. Centre for Sustainable Agriculture .

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Ekelund, Lena (2003) På spaning efter den ekologiska konsumenten. En genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. Ekologiskt lantbruk, no. 39. Centre for Sustainable Agriculture .

Eksvärd, K.; Ögren, E.; Homman, K.; Andersson, O.; Berglund, K.; Eriksson, B.; Gäredal, L.; Pellas, G.; Sjöstedt, K.; Sjöstedt, M.; Wålstedt, T.; Nilsson, H.; Engström, U.; Ahde, E. and Ahde, I. (2001) Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000. [Participatory Research - Learning’s, results and experiences from the work in the greenhouse group 1999-2000.] Ekologiskt lantbruk, no. 31. Centre for sustainable agriculture .

Elwinger, Klas (2005) Ekologiskt foder – krävs det andra värphönsgenotyper? Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Nutrition of organic layers - do we need other genotypes?] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 123-128.

Engström, Agr Lena and Lindén, AgrD Börje (2008) Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. [N-supply in organic crop systems with ley - winter oilseed rape - wheat.] Report, no. 16. .

Fall, Nils; Forslund, Kristina; Niskanen, Rauni and Emanuelson, Ulf (2005) Ekomjölk – djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Organicmilk - animal health in organic dairy herds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., SLU. Centrum för uthålligt lantbruk, p. 283.

Fall, PhD-student Nils and Emanuelson, Professor Ulf (2006) Pågående svenskt projekt: Djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Ongoing Swedish project: Animal health in organic dairy farms.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), p. 15.

Feng, Xinmei; Passoth, Volkmar and Schnurer, Johan (2005) Detektion och kvantifiering av mögel på spannmål med realtids PCR. [Detection and quantification of fungi in grain with real-time PCR.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 284.

Früh, Barbara; Gunnarsson, Stefan; Bochicchio, Davide; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Leeb, Christine; Lindgren, Kristina; Mejer, Helena and Prunier, Armelle (2011) Ekologisk Grisproduktion i Europa - Guide för förbättrad djurhälsa i ekologisk grisproduktion. [Organic Pig Production in Europe - Health Management in Common Organic Pig Farming.] FiBL-Teknisk Guide. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH-Frick.

Granstedt, Artur (1999) Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle – vägar att sluta kretsloppen. Ekologiskt lantbruk, no. 29. .

Gunnarsson, Stefan (2014) Healthyhen - Erfarenheter från ett projekt om hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [HealthyHen - Experiences from a project on health and welfare in European organic laying hens.] . [Completed]

Gunnarsson, Stefan (2012) Healthyhen - Studie av hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [HealthyHen - Epidemiology of health and welfare in European organic laying hens.] . [Completed]

Gunnarsson, Stefan (2012) Healthy hen - för att förbättra hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [“HealthyHen - Promoting good health and welfare in European organic laying hens.” Presentation of the HealthyHen project.] . [Completed]

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

Hannukkala, Asko; Lehtinen, Ari and Lindqvist, Bengt (2004) Kontroll av potatisbladmögel inom ekologisk produktion. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Hanson, Marie and Båth, Birgitta (2010) Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Hushållningssällskapet Väst, Sverige.

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete. . Online at http://agrovast.se/foi-program/not-och-lammkottsprogrammet/automatiska-vagningar-och-selektiv-avmaskning-av-notkreatur-pa-bete/, accessed on: 17 August 2018. [Completed]

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar på bete. .

Hofmeijer, Merel A.J. and Verwijst, Theo (editor): Hofmeijer, Merel A.J. (Ed.) (2017) Viktiga ogräsarter i Östersjöregionen - Vanligt förekommande ogräs i ekologisk odling i sex länder kring Östersjön. [Geographical distribution of challenging weed species - Current knowledge in organic arable farming in the Baltic sea region.] Rostock University , Crop Health.

Höglund, Johan (2018) Parasitangrepp hos nötkreatur påverkas av ras. . Online at https://www https://www.slu.se/parasitangreppnotkreaturras.slu.se/, accessed on: 27 August 2018.

Höglund, Johan (2016) Parasitologi i teori och praktik. .

Höjer, Annika; Martinsson, Kjell and Gustavsson, Anne-Maj (2011) Fytoöstrogener i foder och mjölk – vad påverkar halterna? In: Bernes, Gun (Ed.) 14:e Regionala Jordbrukskonferensen för Norra Sverige, Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedeish University of Agricultural Sciences, 1:2011, Rapport, pp. 20-21.

Holma, Ulla (2004) Ekologiska hönornas välbefinnande. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Holma, Ulla; Hänninen, Marja-Liisa; Virtala, Anna-Maija and Valros, Anna (2004) Ekologiska hönornas välbefinnande och äggens livsmedelssäkerhet ska klarläggas i Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 14-15.

Høøk Presto, Magdalena; Andersson, Kristina and Lindberg, Jan Erik (2005) Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion. [Feed supply and welfare in organic pig meat production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 190-194.

Kahiluoto, Helena (2001) A systems approach to the management of arbuscular mycorrhiza. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 9.

Kakriainen-Rouhiainen, Sanna (2004) Mjölktisteln under kontroll. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, S:t Michel, Finland, 28.7.2004.

Kallela, Marja and Kairikko, Hanna (2003) Ekologisk blomkål till livsmedelsindustri - lovande resultat från finskt försök. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 8.

Kivijärvi, Pirjo and Parikka, Päivi (2005) Bekämpning av bladsjukdomar inom ekologisk vinbärsodling är en utmaning. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 20-21.

Koikkalainen, Kauko (2004) Ekomjölkgårdarnas lönsamhet i Finland. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Koistinen, Riitta (2005) Full fart åt närproducerad mat i S:t Michel. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 4-5.

Koskimies, Heikki (2006) I Finland koncentreras rådgivningen på gårdsnivå. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 18-19.

Kujala, Jouni (2004) Marknadssituationen för ekologiska produkter och produktpriset i Norden. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Lagerberg, Charlotte (2000) Emergianalys – hur gör man? . Online at http://www.cul.slu.se/emergi/index.html.

Lajunen, Ari (2004) Ekoproduktion på mjölkgårdar - ett lönsamt alternativ? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 20-22.

Linder, Janne (2005) Kväveeffektivitet i ekologisk odling-slutsatser från gårdsstatistik. [Nitrogen efficiency in organic farming-conclusions from farm statistics.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., pp. 84-87.

Lindgren, Kristina; Gunnarsson, Stefan; Lindahl , Cecilia; Wiberg , Sofia and Roepstorff, Allan (2009) Inälvsparasiter i betesmark och hos grisar i ekologiska besättningar. JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala, Sweden.

Lindö, Caroline (2018) Bakningsegenskaper hos vårvetesorter i Kvalitetskorn-projektet. [Baking characteristics of spring wheat accessions in the "Quality grains for Food"-project.] Lecture at: Field day in Trøndelag, Skjetlein, Trøndelag, 30.7.2018. [Completed]

Lindqvist, Isa (2005) Rovkvalster mot kvalster på växthusjordgubbe. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 5-7.

Lund, Vonne (2003) Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Lundin, Gunnar (2005) Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] In: Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) Ekologiskt Lantbruk Konferens, 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 305.

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2018) Väletablerad gröda och tajmad mekanisk bekämpning - bästa sättet att kontrollera ogräs! . [Completed]

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2018) Inbjudan till möte – Resultat från EU-projektet PRODIVA. . [Completed]

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2016) Presentation av Core Organic projektet PRODIVA vid fältvandring den 8 juni 2016 i Sala. . [Completed]

Miemois, Annika (2005) Recept ur marknadsförarens kokbok: ingredienser och tillredningsanvisningar för en inbjudande lägerskola : miljölägerskola Eco Learn. Jordbruk och livsmedelsekonomi, no. 65. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi .

Muukka, Eija; Kuosmanen, Leena; Ylinampa, Meeri; Blomquist, Ulla; Kärkkäinen, Irma; Malaska, Kirsi; Soininen, Taira and Soininen, Jukka (2008) Lokal mat i Finlands kommuner - utredning över användningen av lokal mat i kommunala måltider. Savon koulutuskuntayhtymä publikationsserie A. Publikationer och rapporter, publikation, no. 4. EkoCentria .

Muuttomaa, Elina (2004) Odling av ekologisk humle i Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 26-27.

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

Nordlund Othén, Janne (2016) SLU-nyhet: Diversifiering av grödor minskar ogräsproblem. .

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008) Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologiskodling. [Faba beans as previous crop to spring cereals in organic farming.] Report, no. 15. SLU, Swedish University of agricultural sciences , Department of soil sciences.

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2000) Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98. [Documentation of organic arable farms in west Sweden 1996-98.] Reports from Department of Agricultural research Skara, Series B Crops and soils, no. 6. Swedish University of Agricultural Sciences .

Nykänen, Arja and Järvenpää, Markku (2004) Jord- och skogsbruksministeriets (MMM) program för forskning för ekologisk produktion 2003-2006. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, S:t Michel, Finland, 28.7.2004.

Nykänen, Mirjam (2002) Ekologiskt socker passar till binas vinterutfodring. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), p. 16.

Olsson, Christian; Anderbrant, Olle and Löfstedt, Christer (2005) Dofter från choklad lockar inomhusfjärilar. [Chocolate odours are attractive to pyralid moths.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 333.

Pallari, Maarit (2004) Ekostrategi för finska Lappland - grundad på utredning av eko-odlingens historia, nuläge och visioner. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 10-11.

Pyykkönen, Markus (1999) Olika stödformers inverkan på djurens välfärd. Paper at: NJF congress no. 21, Ås, Norway, 28 June - 1 July 1999.

Rehnström, Katarina (1999) Kycklingarna klarar fodervalet. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 14-15.

Ringselle, B.; Berholtz, E.; Magnuski, E.; BrandsÆter, L.O.; Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2017) Klippträda för att ersätta svartträda. [Cut fallow to replace black fallow.] In: Nilsdotter-Linde, N. and Bernes, G. (Eds.) Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala, Rapport, no. 22, p. 172.

Rinne, Marketta; Nykänen, Arja; Nyholm, Laura; Hellämäki, Maria and Nousiainen, Juha (2004) Välj skördetidpunkten av rödklöver noggrant! Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Roiha, Ulla (2001) Ekokors hälsa och välbefinnande i Södra Savolax, Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 14-16.

Rölin, Åsa and Svanäng, Karin (2008) Pilotprojekt, Deltagardriven forskning på försöksgårdar. [Pilot project, Participatory research on regional research farms.] Hushållningssällskapet i Värmland och Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, Uppsala .

Rydén, Reine (2003) MEDVINDENS TID Ekologiska Lantbrukarna och jordbrukspolitiken 1985–2000. Ekologiskt lantbruk, no. 36. Centre for Sustainable Agriculture .

Ryne, Camilla; Anderbrant, Olle; Löfstedt, Christer; Olsson, Christian; Svensson, Glenn; Jirle, Erling; Johnson, Karin and Söderman, Annika (2005) Förvirring – en framgångsrik metod att kontrollera inomhuslevande mottfjärilar. In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 334.

Salminen, Metti (1999) Ekologisk odling och lin - ett nytt utvecklingsprojekt. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), p. 13.

Seuri, Pentti (2002) Kompost rekommenderas som källa till fosfor och kalium. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 7.

Sigsgaard, Lene (2012) Äppelträffen 2012 - SLU. Speech at:

Suojala, Terhi; Kallela, Marja; Nissinen, Anne and Vanhala, Petri (2001) Ekogrönsaker för industrins behov med stöd av forskningen. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 12-13.

Svanäng, K.; Roempke, G.; Eriksson, G.; Johansson, L-B.; Lund, T.; Karlsson, L.; Öhman, T.; Ihrsén, J.; Pettersson, O.; Eriksson, K. and Jacobsson, C. (2002) Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. [Participatory research - the crop production group, results and evaluation of the work during 1998 till 2001.] Ekologiskt lantbruk, no. 35. Centre for Sustainable Agriculture .

Svanäng, Karin and Björklund, Johanna (2009) Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar. [Cooperation with farmers concerning biodiversity on farms.] SLU, Uppsala.

Svanäng, Karin; Roempke, Gösta; Eriksson, Göran; Johansson, Lars-Birger; Lund, Torvald; Karlsson, Lennart; Öhman, Tommy; Ihrsén, Jan; Pettersson, Owe; Eriksson, Kjell and Jacobsson, Christer (2002) Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt Lantbruk, no. 35. .

{Tool} SmartSOIL Tool. Creator(s): Taghizadeh-Toosi, Arezoo. Issuing Organisation(s): Aarhus University. (2015)

Törner, Maria (2016) Solcellsvågar synar ungdjuren. Land Lantbruk, 16 June 2016, p. 15.

Tuori, Mikko (2004) Ekologisk utfodring har positiva effekter på mjölkens fettsyresammansättning. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Väisänen, Hanna-Maija (2002) Gödselns olika former i ekologisk växtproduktion - hur påverkar de den hygieniska kvaliteten? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (6), pp. 18-19.

Väisänen, Jaana (2004) Ekologiskt korn som en utmaning - slutsatser av projektet "Växtvigör för ekologiskt korn". Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, St. Michel, Finland, 28.7.2004.

Vanhala, Petri and Lötjönen, Timo (2004) Reglering av åkermolke och andra fleråriga ogräs. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), pp. 22-23.

Vehkasalo, Ville (1999) Ekoproduktionens utvecklingsalternativ bör begrundas. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 19-20.

Vestberg, Mauritz (2003) Hög skördepotential hos jordgubbe i ekologisk odling beror på markens biologiska egenskaper. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 14-16.

Wahlberg, Carolina (2012) Musselmjöl - nytt miljövänligt fodermedel. [Mussel meal - a new environmental-friendly feed ingredient.] Jordbruksaktuellt, 21 September 2012.

Waldenstedt, Lotta (2005) Ekologisk slaktkycklingproduktion - med fokus på kycklingarnas väl och ve. [Organic broiler production - with focus on bird welfare.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 129-131.

Wallenbeck, Anna; Lundeheim, Nils and Rydhmer, Lotta (2005) Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion. [The importance of animal material in organic pig production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., pp. 195-200. [Unpublished]

Weronika, Swiergiel; Märta, Johansson; Marco, Tasin; Joakim, Pålsson and Mario, Porcel (2017) Praktiska erfarenheter med blomsterremsor i äppelodling från forskning & praktik. Lecture at: Trädgårdskonferensen, Linköpling, Sweden, 2017-10-24. [Completed]

Widebäck, Lena (2017) Vägning på bete för koll på tillväxt. Nötkött, June 2017, p. 29.

Witter, Ernst (2005) Att hushålla med växtnäring – vilka verktyg ska vi använda? In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 146-147.

Wivstad, Maria (2005) Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. [Pesticides in Swedish agriculture - use and risks for environment and human health.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. [Framework of rules - possibilities and obsticles to achieve the goals for organic production.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

This list was generated on Fri May 24 10:56:47 2019 CEST.