home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 128.

Journal paper

Adler, Steffen A. (2004) Produksjonssystemforsøk: Hvordan kommuniserer forsker, rådgiver og bonde? [Production System Experiments: How do researchers, extensionists and farmers communicate?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (1), pp. 6-9.

Adler, Steffen.A. and Randby, Åshild.T. (2005) Adler, S. & Å.S. Randby. 2005. Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk. Grønn kunnskap e 9(115H):1-6. [Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming.] Grønn kunnskap e, 9 (115H), pp. 1-6.

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge. [Veterinary practitioners’ viewpoints on calf welfare and health in organic dairy production in Norway.] Norsk veterinærtidsskrift, 122, pp. 394-401.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Gi kalven mer melk! Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 220-221.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. [TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW TO THE PREWEANING CALF – a literature study.] Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 211-219.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen , Julie Føske; Ellingsen, Kristian; Halvorsen, Ingvild and Mejdell , Cecilie Marie (2011) Velferd hos storfe. [Welfare in cattle.] Norsk Veterinaertidsskrift, 9, pp. 549-558. [In Press]

Haga, Knut (1990) Kompostering og kompost av fast husdyrgjødsel: Ei oversikt. [Composting and compost of solid animal manure: a review.] Norsk landbruksforksning , 4, pp. 245-258.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2002) Rothår og fosforopptak i korn. [Root hairs and phosphorus uptake in cereals.] Økologisk Landbruk, 21 (4), pp. 24-27.

Koesling, Matthias (2005) Hvem blir de nye økobøndene? [Who will be the new organic farmer?] Økologisk Landbruk, 4, pp. 34-35.

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1999) Økologisk landbruk - overraskende bra for statskassen. Økologisk Landbruk, 4, p. 13.

Koesling, Matthias (1999) Nye regler for økologisk landbruk i EU. [New rules for organic farming in the EU.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 18-19.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Koesling, Matthias (1997) Mobile melkeanlegg. Hummelposten, 2, pp. 22-23.

Koesling, Matthias and Bysveen, Kari (2009) Økologisk gulrot - bare mye arbeid eller også mye penger? Bonde og Småbruker, 96 (9), pp. 20-21.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola and Valle, Paul Steinar (2003) Gardbrukernes valg av driftsform. [Choosing the farming system.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 24-25.

Koesling, Matthias and Frøseth, Randi Berland (2009) Økologisk korn – dyrking og økonomi. [Organic grain production - growing and economy.] Bonde og Småbruker (4), p. 25.

Koesling, Matthias and Henriksen, Britt I. F. (2009) Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 12-15.

Koesling, Matthias and Solemdal, Liv (2003) Økologisk mat på "store fat". [Organic meal at Out Of Home kitchen.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 32-34.

Løes, Anne-Kristin and Bårdsen, Mari Greta (2009) Mer økologisk skolemelk i Trondheim! [More organic school milk in Trondheim! (Norway).] Økologisk landbruk (4), pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin and Danielsberg, Gøran (2004) Silo som gjødsel? [Ensilage used as a fertiliser.] Økologisk Landbruk (2-2004), pp. 43-45.

Løes, Anne-Kristin and Henriksen, Birgitte (2005) Forskningssamarbeid om økokorn. [Research co-operation on organic cereals.] Økologisk landbruk, 3, pp. 18-21.

Løes, Anne-Kristin and Østergård, Hanne (2004) Endelig en COST-aksjon med økologisk siktemål. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), 1/8-19. [In Press]

Marley, Elin Kaja and Roos, Gun (2009) Økomat i norske skoler - krever engasjement, men skaper trivsel. [Organic food in NOrwegian schools - requires involvement, but creates wellbeing.] Utdanning, 11, pp. 44-45.

Pommeresche, Reidun (2006) Jordlivet under lupen – ulike modeller for å forstå plantenes næringsopptak. [Edafon(soil organisms)under the magnifying glass - different models to explain and understand the uptake of untrients in plants.] Agropub - Nettside for økologisk landbruk (Agropub - Web page for organic food and farming ).

Pommeresche, Reidun (2005) Aktiv jordforbedrer med krås. [Active soil improver with gizzard.] Økologisk landbruk (4), pp. 30-33.

Pommeresche, Reidun (2005) Meitemark - de viktigste husdyra? [Earthworms - the most important animals on a farm?] Økologisk landbruk (4), pp. 26-28.

Pommeresche, Reidun (2004) Mangfold av edderkopper i jordbærfelt. [Diversity of spiders in strawberry fields, Norway.] Økologisk landbruk, 2, pp. 28-30.

Steinshamn, H. (2009) Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell. Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 32-33.

Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli and Hansen, Sissel (2004) Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrprodukjson. [Minor nitrogen losses from dairy farms based on feed self-sufficiency.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (2), pp. 3-6.

Newspaper or magazine article

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Tande-Nilsen, Kari (2013) Naturlig konservering av kjøtt. Ren Mat, 4 October 2013, p. 26.

Working paper

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk.

Conference paper, poster, etc.

Aasgård, Grim Jardar (2005) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet. [Cultivation of high quality organic seed potatoes.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 396-400.

Adler, Steffen; Steinshamn, H; Purup, S; Hansen-Møller, J and Krogh-Jensen, S (2009) Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar 2009.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2009) Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt? In: Bioforsk FOKUS 4(6), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 30-31.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Fiskemel eller erter som proteinkilde til kyr i økologisk melkeproduksjon. [Fishmeal or peameal given as protein supplementation to dairy cows in organic farming.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 217-220.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Øker marine proteintilskudd risikoen for smaksfeil i økologisk melk? [Do marine protein supplements increase the risk of fish flavour of organic milk?] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 489-492.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Ulike utviklingstrinn på surfôr til økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge. [The effect of grass maturity at harvest for silage on lactation of dairy cows in organic farming in northern Norway.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 493-496.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Påvirker høstetid for gras innholdet av gunstige fettsyrer i økologisk melk? [Does harvesting time of grass affect the composition of favourable fatty acids in organic milk?] Poster at: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Ultuna, Uppsala, Sweden, 22-23. November 2005.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Tørket eller ensilert bygg til kyr i økologisk landbruk. [Dried or ensiled barley for cows in organic farming.] In: Kaurstad, Elin Kristine (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2005, pp. 427-430.

Adler, Steffen A. and Steinshamn, Håvard (2007) Engdriftsmåter og melkekvalitet. [Grassland management and milk quality.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus, 2 (1), pp. 48-49.

Adler, Steffen A.; Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina A.; Langeland, Åsmund and Thuen, Erling (2006) Effekt av kløverart og høstetid på innhold og sammensetning av fettsyrer. [Effect of clover species and stage of grass maturity on fatty acid composition.] In: Kristoffersen, Annbjørg Ø. (Ed.) Plantemøtet Østlandet 2006, Bioforsk, 1 (3), Bioforsk Fokus, pp. 184-185.

Adler, S and Steinshamn, H. (2009) Melkekvalitet i ulike driftssystem. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4(2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 210-211.

Adler, Steffen; Dahl, A.; Steinshamn, H.; Thuen, E.; Garmo, T. and Krogh-Jensen, S. (2009) Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Ås, Norway, pp. 345-348.

Adler, Steffen; Höjer, Annika; Njåstad, Kari Marie; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Martinsson, Kjell and Steinshamn, Håvard (2013) Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 372-375.

Adler, Steffen; Jensen, Søren K.; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Harstad, Odd Magne and Steinshamn, Håvard (2013) Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 101-103.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 181-184.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard and Jensen, Søren K. (2011) Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforøskmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 185-188.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammenstening av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 13-16.

Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Trond; Mangerud, Kjell; Eltun, Ragnar; Riley, Hugh; Fjeld, Tori; Selnes, Svein and Wikmark, Thorbjørn (2005) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem – avlingseffektar. [Soil tillage methods in cereal dominated cropping systems - yield effects.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, 9 (2), pp. 362-367.

Bakken, Anne Kjersti and Steinshamn, Håvard (2010) Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. In: Bioforsk FOKUS 5(2), pp. 176-177.

Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild and Rørvik, Liv Marit (2005) Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel. [Bacteriological quality of lettuce fertilized with cattle manure.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 205-212.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid and Hansen, Sissel (2005) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Apelsvoll forskningssenter, 8 (2), pp. 155-162.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom og velferd hos sau. [Tick-borne fever and sheep welfare.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, 2007 (ISBN 978-82-74-79019-3), pp. 531-534.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom hos sau. [Tick-borne fever in sheep.] Poster at: Husdyrforsøksmøtet 2007, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, 14.-15. February 2007. [Unpublished]

Hansen, Sissel; Bleken, Marina A. and Sitaula, Bishal (2005) Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. [Effects of manuring and soil compaction on N2O emissions.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Vol 9, no 2, pp. 148-152.

Henriksen, Britt I. F.; Johnsen, Julie Føske; Ellingsen, Kristian and Schjøll, Alexander (2010) Ku, kalv og diing - Økobonden sine erfaringar. Poster at: Bioforsk-konferansen, Sarpsborg, Norway, February 10-11, 2010.

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Velferdsplanlegging i økologisk kalvehold. [Welfare planning in organic calf production.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus vol. 5 nr. 2, Bioforsk, Ås, Norway, pp. 220-221.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie and Hansen, Berit (2011) Velferdsplanlegging i økologisk mjølkeproduksjon. [Welfare planning in organic dairy production.] In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, pp. 266-269.

Höglind, M.; Steinshamn, H.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I. and Svendsen, A. (2009) Kvalitet av biff fra beite. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4 (2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 212-213.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen , Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell , Cecilie Marie; Gulliksen, Stine Margrethe and Bøe, Knut Egil (2011) Effekt av forskjellige separasjonsmetoder på atferden til melkekyr og kalver - foreløpige resultater. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Åss, Norway, pp. 232-235.

Koesling, Matthias (2008) Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder. [Interaction of different factors - interviewing farmers who opted out of certified organic farming.] Speech at: Sluttseminar for prosjektet: ”Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene?” (Completing seminar for the project), Oslo, 18. November 2008.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009, Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Poster: Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [poster: Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Organic food for the youth - a presentation of the iPOPY project.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009, Mat, vann og klima. Bioforsk fokus 4(2), Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 251-252.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Poster: Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Poster: Organic food til youth - presentation of the iPOPY project.] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), p. 251.

Mangerud, Kjell; Brandsæter, Lars Olav and Wærnhus, Kjell (2005) Ugrasharving i korn. [Weed harrowing in cereal crops.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 375-382.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2011) Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom. [The effect of feed additives from sea and land on the bacterial balance in the intestine of ewes and their offspring.] In: Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom, pp. 381-384.

Pommeresche, Reidun and Meisingset, Erling L. (2005) Meitemarkens rolle i omdanning av planterester. [The earthworm's contribution in decomposition of plant residues.] In: Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Institute of Crop Research), 9 (3), pp. 129-138.

Pommersche, Reidun (2003) Edderkopper i kulturlandskapet. [Spiders in cultivated areas.] In: Serikstad, Grete Lene (Ed.) NORSØK-rapport-1 2003, 1, NORSØK-rapport, no. 1, pp. 31-36.

Refsgaard, Karen; Ebbesvik, Martha; Rogneby, Tor Johannes; Rogstad, Berit and Staven, Kjell (2004) ØkologiPlan - Økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking. [EcologyPlan - Economic planning tool for organic grain and legume growing.] In: Jord- og plantekultur 2004. Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Crop Research Institute), 8 (2), Grønn kunnskap, pp. 72-85.

Serikstad, Grete Lene (2005) Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon. [Environmental impact and product quality of organic agriculture - examples of documentation.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 198-204.

Sogn, Øystein and Holten, Jon Magne (2005) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land? [How can organic agriculture contribute to increased food security in developing countries?] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 220-228.

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

Steinheim, G. and Steinshamn, H. (2009) Tid brukt til beiting hos STN ammeku, på kultur- og utmarksbeite. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 511-514.

Steinshamn, H.; Höglind, M.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I.H. and Svendsen, A. (2009) Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 251-254.

Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen; Njåstad, Kari Marie; Thuen, Erling and Hansen-Møller, Jens (2011) Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 45-48.

Steinshamn, Håvard; Inglingstad, Ragnhild Aabøe and Nymo, Magnhild (2011) Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite? In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 365-368.

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Thuen, Erling (2013) Treng kyr i midtlaktasjon ekstra tilskot av E-vitamin? [Do cows in mid-lactation need extra supply of vitamin E?] In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 94-96.

Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Govasmark, Espen (2003) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Kvithamar forskningssenter, 7 (3), Grønn kunnskap, pp. 122-137.

Thuen, Erling; Breivik, J.; Steinshamn, H. and Volden, H. (2009) Fôropptak, produksjon og energiutnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar.

Report

Aanensen, Lise and Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk Rapport Vol. 5, no. 178. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Bergset, Nils Øyvind (2005) Prioritering av forskning på økologisk produksjon og omsetning. [Prioritising research in organic production and distribution.] Research Council of Norway (RCN).

Bjørdal, Jorunn and Haga, Knut (1992) Sauetalle - utprøving av ulike strøslag. Norwegian Centre for Ecological Agriculture (NORSØK), Tingvoll,Norway.

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias and Valle, Paul Steinar (2005) Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon. [Risk and risk management in organic farming.] NILF-rapport, no. 2005-4. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av regel om diing i tre dagar. Mattilsynet, Norwegian Food Safety Authority, http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00059/Utredning_diing_i_tr_59010a.pdf.

Henriksen, Britt I. F. and Berntsen, Oscar Hovde (2011) Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd - Prototype 1. Bioforsk Rapport Vol. 6, no. 95. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Berit; Hansen, Inger and Mejdell , Cecilie Marie (2012) Helse- og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon - med egen protokoll for kalv. [Health and welfare planning in organic dairy farming - with separate protocol for calves.] Bioforsk Rapport Vol. 7, no. 75. Bioforsk Organic Fod and Farming, Tingvoll.

Ievina, Sturite (2009) ØKOLOGISK AREAL I NORDLAND FYLKE - HVORFOR SÅ STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE? [CERTIFIED ORGANIC FARMLAND IN NORDLAND COUNTY - WHY ARE DIFFERENCES BETWEEN MUNICIPALITYS LARGE?] Bioforsk Rapport, no. Vol.4 Nr.28. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk), Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division, Tjøtta.

Koesling, Matthias; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2007) Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis. Bioforsk TEMA, no. 9. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og matvaresikkerhet. Bioforsk TEMA, no. 14. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Effekter av kjemiske sprøytemidler. Bioforsk TEMA, no. 13. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk korn. Bioforsk TEMA, no. 10. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Plantevern i vanlig og økologisk landbruk. Bioforsk TEMA, no. 12. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun (2000) Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. [Soil fauna i agricultural soil- diversity of invertebrates and their functions.] NORSØK-rapport. Norwegian Centre of Ecological Agriculture (NORSØK).

Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit and Knutsen, Heidi (2004) ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon. NILF-report, no. 4. Norwegian Agricultural Economics Research Institute.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk gulrot - sprø vitaminbombe! Bioforsk TEMA, no. 7. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og biologisk mangfold. Bioforsk TEMA, no. 17. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk matproduksjon - energiforbruk. Bioforsk TEMA, no. 16. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk melk og meieriprodukter. Bioforsk TEMA, no. 8. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske epler - sunt og godt! Bioforsk TEMA, no. 6. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske produkter – spørsmål og svar. Bioforsk TEMA, no. 11. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Serikstad (2007) Økologisk mat - bra for klimaet. Bioforsk TEMA, no. 15. Bioforsk, Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2012) Uønskete stoffer i husdyrgjødsel. Konvensjonell husdyrgjødsel brukt i økologisk drift - er det problematisk? Bioforsk Rapport, no. Nr 28/2012. Bioforsk , Tingvoll.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Thesis

Sørum, Helene (2008) Økologisk mat i Forsvaret - soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk. [Organic Food in the Norwegian Defence - the Soldiers` Attitudes to Organic Food and Agriculture.] Thesis, Akershus University College. . [Unpublished]

Vae, Anne Holter (2009) Effekt av botanisk sammensetning i beite på oksidativ stabilitet i kumelk. [Effect of botanical composition in pasture on oxidative stability in cow milk.] Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences, Animal and Aquacultural Sciences. . [Submitted]

Teaching resource

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Web product

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2006) Organic Eprints - database for forskning innen økologisk landbruk. [Organic Eprints - a database for organic food and farming research.] . Online at <http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/tema/tema_1_2_holtan.pdf>.

Other

Grøva, Lise; Henriksen, Britt I.F.; Lind, Vibeke and Nyhammer, Kjartan (2004) Økologisk sauehold. [Organic sheep husbandry.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre for Ecological Agriculture), NORSØK.

Grøva, Lise; Refsum, Torbjørn and David, Bruce (2004) Økologisk eggproduksjon. [Organic egg production.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre of Ecological Agriculture), NORSØK.

McKinnon, Kirsty and Løes, Anne-Kristin (2005) Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern. [Plants used as a soil cover (mulch)- fertilisation and weed regulation effects.] Norwegian Centre for Ecological Agriculture, Tingvoll.

This list was generated on Thu Apr 2 00:41:18 2015 CEST.