home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W

Number of eprints: 222.

A

Aanensen, Lise and Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk Rapport Vol. 5, no. 178. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Aasgård, Grim Jardar (2005) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet. [Cultivation of high quality organic seed potatoes.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 396-400.

Adler, Steffen; Steinshamn, H; Purup, S; Hansen-Møller, J and Krogh-Jensen, S (2009) Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar 2009.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2009) Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt? In: Bioforsk FOKUS 4(6), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 30-31.

Adler, Steffen A. (2004) Produksjonssystemforsøk: Hvordan kommuniserer forsker, rådgiver og bonde? [Production System Experiments: How do researchers, extensionists and farmers communicate?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (1), pp. 6-9.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Fiskemel eller erter som proteinkilde til kyr i økologisk melkeproduksjon. [Fishmeal or peameal given as protein supplementation to dairy cows in organic farming.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 217-220.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Øker marine proteintilskudd risikoen for smaksfeil i økologisk melk? [Do marine protein supplements increase the risk of fish flavour of organic milk?] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 489-492.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Ulike utviklingstrinn på surfôr til økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge. [The effect of grass maturity at harvest for silage on lactation of dairy cows in organic farming in northern Norway.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 493-496.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Påvirker høstetid for gras innholdet av gunstige fettsyrer i økologisk melk? [Does harvesting time of grass affect the composition of favourable fatty acids in organic milk?] Poster at: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Ultuna, Uppsala, Sweden, 22-23. November 2005.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Tørket eller ensilert bygg til kyr i økologisk landbruk. [Dried or ensiled barley for cows in organic farming.] In: Kaurstad, Elin Kristine (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2005, pp. 427-430.

Adler, Steffen A. and Steinshamn, Håvard (2007) Engdriftsmåter og melkekvalitet. [Grassland management and milk quality.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus, 2 (1), pp. 48-49.

Adler, Steffen A.; Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina A.; Langeland, Åsmund and Thuen, Erling (2006) Effekt av kløverart og høstetid på innhold og sammensetning av fettsyrer. [Effect of clover species and stage of grass maturity on fatty acid composition.] In: Kristoffersen, Annbjørg Ø. (Ed.) Plantemøtet Østlandet 2006, Bioforsk, 1 (3), Bioforsk Fokus, pp. 184-185.

Adler, Steffen.A. and Randby, Åshild.T. (2005) Adler, S. & Å.S. Randby. 2005. Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk. Grønn kunnskap e 9(115H):1-6. [Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming.] Grønn kunnskap e, 9 (115H), pp. 1-6.

Adler, S and Steinshamn, H. (2009) Melkekvalitet i ulike driftssystem. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4(2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 210-211.

Adler, Steffen; Dahl, A.; Steinshamn, H.; Thuen, E.; Garmo, T. and Krogh-Jensen, S. (2009) Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Ås, Norway, pp. 345-348.

Adler, Steffen; Höjer, Annika; Njåstad, Kari Marie; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Martinsson, Kjell and Steinshamn, Håvard (2013) Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 372-375.

Adler, Steffen; Jensen, Søren K.; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Harstad, Odd Magne and Steinshamn, Håvard (2013) Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 101-103.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 181-184.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard and Jensen, Søren K. (2011) Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforøskmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 185-188.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammenstening av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 13-16.

B

Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Trond; Mangerud, Kjell; Eltun, Ragnar; Riley, Hugh; Fjeld, Tori; Selnes, Svein and Wikmark, Thorbjørn (2005) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem – avlingseffektar. [Soil tillage methods in cereal dominated cropping systems - yield effects.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, 9 (2), pp. 362-367.

Bakken, Anne Kjersti and Steinshamn, Håvard (2010) Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. In: Bioforsk FOKUS 5(2), pp. 176-177.

Berg, Marthe (2016) Slik kan Norge se ut hvis alle kun skal spise økologisk mat. [What Norway would look like if all consumed organic food.] VG Partnerstudio, http://www.vg.no/annonsorinnhold/familieliv/rema1000/artikler/landbruk. Online at http://www.vg.no/annonsorinnhold/familieliv/rema1000/artikler/landbruk/, accessed on: 9 February 2017.

Bergset, Nils Øyvind (2005) Prioritering av forskning på økologisk produksjon og omsetning. [Prioritising research in organic production and distribution.] Research Council of Norway (RCN) .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Bonden er den beste jordverneren. Ringreven, 17 December 2016, 36 (4), p. 52.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14. NORSØK Rapport, no. 5/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (editor): Vagstad, Nils Harry (Ed.) (2016) Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune. [Strategy for increased food production in Gjemnes municipality.] NIBIO - POP. NIBIO.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2015) Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune. [Strategy for increased food production in Rauma Municipality.] Bioforsk Tema. Bioforsk, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk. Økologisk landbruk, 12 November 2016, 35 (3), pp. 8-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Klimaverksted - klimaråd til bonden. NORSØK Faginfo, no. 4/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; Helmut van Oort, Bob Eric and Flaten, Ola (editor): Eldtun, Ragnar (Ed.) (2016) Storfe, driftssystem og klima. [Cattle, managment system and climate.] Nibio-rapport . NIBIO, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Solemdal, Liv (editor): Vakstad, Nils Harry (Ed.) (2014) Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. [Manure and storage capacity.] Bioforsk Tema. , Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Steinshamn, Håvard (2017) Jordbruksarealer ute av drift og ubrukte utmarksbeiter - oppsummering fra arbeidsmøte. NORSØK Faginfo, no. VOL. 2 Nr. 1. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Støbet Lande, Unni (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Verdifulle beiter; Kartlegge, prioritere og tilrettelegge. Bioforsk rapport . .

Bergslid, Ildrid Kristine (2015) Storfe, klima og bærekraft – en litteraturstudie. [Cattle, climate and sustainability - a literature study.] Bioforsk rapport. Bioforsk, Norge.

Bjørdal, Jorunn and Haga, Knut (1992) Sauetalle - utprøving av ulike strøslag. Norwegian Centre for Ecological Agriculture (NORSØK), Tingvoll,Norway.

Bjørkhaug, Hilde; Kvam, Gunn-Turid and Thanem, Alezander (2016) Hvorfor ikke produsere økologisk? Nationen (Newspaper), 13 July 2016, p. 1.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

E

Ebbesvik, Martha (2016) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2016/2017. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2017) Økonomi i saueholdet ved tilgang på ekstra innmarksbeite. NORSØK RAPPORT, no. Vol.1/Nr.4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll, Norway.

Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise and Strøm, Turid (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2012) Økologisk sauehald - kort innføring. [Organic sheep farming - brief introduction.] Bioforsk FOKUS, no. Vol 7 nr 7. Bioforsk.

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge. [Veterinary practitioners’ viewpoints on calf welfare and health in organic dairy production in Norway.] Norsk veterinærtidsskrift, 122, pp. 394-401.

F

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias and Valle, Paul Steinar (2005) Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon. [Risk and risk management in organic farming.] NILF-rapport, no. 2005-4. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning .

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Quinoa - veiledning og anbefaling om dyrking. [Quinoa - guidelines and recommandations for cultivation.] NORSØK Faginfo, no. 2. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Kjernen i økologisk er belgvekster. [Pulses are the core of organic agriculture.] Økologisk Landbruk, 15 March 2016, 35 (1), pp. 14-16.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Blest om belgfrukter - storm om lupiner? [Blowing breeze around legumes- blowing storm around lupines?] Sopp og nyttevekster, 15 February 2016, 12 (1), pp. 36-37.

Friis Pedersen, Susanne (2015) Gojibær. Tema. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, 05.2015.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari and Grøtta, Maud (2013) Økonomi i økologisk potetdyrking. [Economy in organic potato cultivation.] Bioforsk TEMA, no. Vol 8 nr 14. Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne and Wibe, Atle (2017) Quinoadyrking i Norge. Potensiale for innovasjon og utprøving av sorter. NORSØK Rapport, no. 2. NORSØK, Norway.

Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild and Rørvik, Liv Marit (2005) Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel. [Bacteriological quality of lettuce fertilized with cattle manure.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 205-212.

G

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid and Hansen, Sissel (2005) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Apelsvoll forskningssenter, 8 (2), pp. 155-162.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Gi kalven mer melk! Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 220-221.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. [TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW TO THE PREWEANING CALF – a literature study.] Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 211-219.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen , Julie Føske; Ellingsen, Kristian; Halvorsen, Ingvild and Mejdell , Cecilie Marie (2011) Velferd hos storfe. [Welfare in cattle.] Norsk Veterinaertidsskrift, 9, pp. 549-558. [In Press]

Grøva, Lise; Henriksen, Britt I.F.; Lind, Vibeke and Nyhammer, Kjartan (2004) Økologisk sauehold. [Organic sheep husbandry.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre for Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom og velferd hos sau. [Tick-borne fever and sheep welfare.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, 2007 (ISBN 978-82-74-79019-3), pp. 531-534.

Grøva, Lise; Refsum, Torbjørn and David, Bruce (2004) Økologisk eggproduksjon. [Organic egg production.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre of Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom hos sau. [Tick-borne fever in sheep.] Poster at: Husdyrforsøksmøtet 2007, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, 14.-15. February 2007. [Unpublished]

H

Haga, Knut (1990) Kompostering og kompost av fast husdyrgjødsel: Ei oversikt. [Composting and compost of solid animal manure: a review.] Norsk landbruksforksning , 4, pp. 245-258.

Hansen, Sissel; Bleken, Marina A. and Sitaula, Bishal (2005) Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. [Effects of manuring and soil compaction on N2O emissions.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Vol 9, no 2, pp. 148-152.

Hansen, Sissel (2016) Vi trenger gode agronomer. Nationen (Newspaper), 13 August 2016, p. 19.

Hansen, Sissel and Frøseth, Randi Berland (2013) Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. 8/2. Bioforsk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F.; Johnsen, Julie Føske; Ellingsen, Kristian and Schjøll, Alexander (2010) Ku, kalv og diing - Økobonden sine erfaringar. Poster at: Bioforsk-konferansen, Sarpsborg, Norway, February 10-11, 2010.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Velferdsplanlegging i økologisk kalvehold. [Welfare planning in organic calf production.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus vol. 5 nr. 2, Bioforsk, Ås, Norway, pp. 220-221.

Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av regel om diing i tre dagar. Mattilsynet, Norwegian Food Safety Authority, http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00059/Utredning_diing_i_tr_59010a.pdf.

Henriksen, Britt I. F. and Berntsen, Oscar Hovde (2011) Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd - Prototype 1. Bioforsk Rapport Vol. 6, no. 95. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Berit; Hansen, Inger and Mejdell , Cecilie Marie (2012) Helse- og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon - med egen protokoll for kalv. [Health and welfare planning in organic dairy farming - with separate protocol for calves.] Bioforsk Rapport Vol. 7, no. 75. Bioforsk Organic Fod and Farming, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie and Hansen, Berit (2011) Velferdsplanlegging i økologisk mjølkeproduksjon. [Welfare planning in organic dairy production.] In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, pp. 266-269.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitetskorn i brødbaksten. [High-quality cereals for bread baking.] Norwegian Centre for Organic Agriculture, www.norsok.no. Online at http://www.norsok.no/nyheter/2016/kvalitetskorn-i-brodbaksten-1, accessed on: 7 February 2017.

Höglind, M.; Steinshamn, H.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I. and Svendsen, A. (2009) Kvalitet av biff fra beite. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4 (2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 212-213.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2006) Organic Eprints - database for forskning innen økologisk landbruk. [Organic Eprints - a database for organic food and farming research.] . Online at http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/tema/tema_1_2_holtan.pdf.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2002) Rothår og fosforopptak i korn. [Root hairs and phosphorus uptake in cereals.] Økologisk Landbruk, 21 (4), pp. 24-27.

I

Ievina, Sturite (2009) ØKOLOGISK AREAL I NORDLAND FYLKE - HVORFOR SÅ STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE? [CERTIFIED ORGANIC FARMLAND IN NORDLAND COUNTY - WHY ARE DIFFERENCES BETWEEN MUNICIPALITYS LARGE?] Bioforsk Rapport, no. Vol.4 Nr.28. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) , Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division, Tjøtta.

J

Jaastad, Gunnhild and Djønne, Rolf Tore (2009) Epledyrking. [Cultivation of apples.] 1. edition. Økologisk småskrift, no. 2 2009. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen , Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell , Cecilie Marie; Gulliksen, Stine Margrethe and Bøe, Knut Egil (2011) Effekt av forskjellige separasjonsmetoder på atferden til melkekyr og kalver - foreløpige resultater. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Åss, Norway, pp. 232-235.

K

Koesling, Matthias (2008) Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder. [Interaction of different factors - interviewing farmers who opted out of certified organic farming.] Speech at: Sluttseminar for prosjektet: ”Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene?” (Completing seminar for the project), Oslo, 18. November 2008.

Koesling, Matthias (2005) Hvem blir de nye økobøndene? [Who will be the new organic farmer?] Økologisk Landbruk, 4, pp. 34-35.

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1999) Økologisk landbruk - overraskende bra for statskassen. Økologisk Landbruk, 4, p. 13.

Koesling, Matthias (1999) Nye regler for økologisk landbruk i EU. [New rules for organic farming in the EU.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 18-19.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Koesling, Matthias (1997) Mobile melkeanlegg. Hummelposten, 2, pp. 22-23.

Koesling, Matthias and Bysveen, Kari (2009) Økologisk gulrot - bare mye arbeid eller også mye penger? Bonde og Småbruker, 96 (9), pp. 20-21.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola and Valle, Paul Steinar (2003) Gardbrukernes valg av driftsform. [Choosing the farming system.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 24-25.

Koesling, Matthias and Frøseth, Randi Berland (2009) Økologisk korn – dyrking og økonomi. [Organic grain production - growing and economy.] Bonde og Småbruker (4), p. 25.

Koesling, Matthias; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2007) Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis. Bioforsk TEMA, no. 9. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Henriksen, Britt I. F. (2009) Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 12-15.

Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og matvaresikkerhet. Bioforsk TEMA, no. 14. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Effekter av kjemiske sprøytemidler. Bioforsk TEMA, no. 13. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk korn. Bioforsk TEMA, no. 10. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Plantevern i vanlig og økologisk landbruk. Bioforsk TEMA, no. 12. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Solemdal, Liv (2003) Økologisk mat på "store fat". [Organic meal at Out Of Home kitchen.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 32-34.

Kvam, Gunn-Turid (2014) Utvikling av verdikjeder for økologisk mat. Norsk senter for bygdeforskning .

Kvam, Gunn-Turid (2013) Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust. Om prosjektet. Workshop at: Kompetansekafe Trøndersk landbruk, Norsk senter for bygdeforskning .

L

Land, Anita Marlene (2016) Kapsel i magen kan hindre alvorlig sykdom hos sau. Forskning.no. Online at http://forskning.no/husdyr-landbruk/2016/08/kapsel-i-magen-kan-hindre-alvorlig-sykdom-hos-sau, accessed on: 29 August 2016.

Land, Anita Marlene (2016) Resirkulering av kloakken er viktig for å få nok mat. [Recycling the sewage is important to produce sufficient of food.] Forskning.no, www.forskning.no. Online at http://forskning.no/landbruk-okologi/2016/07/resirkulering-viktig-fa-nok-mat, accessed on: 13 September 2016.

Land, Anita Marlene (2016) Mener narasin er unødvendig. [Mener narasin er unødvendig.] . Online at http://forskning.no/dyresykdommer-landbruk-fugler/2016/03/mener-narasin-er-unodvendig, accessed on: 10 March 2016.

Løes, Anne-Kristin and Bårdsen, Mari Greta (2009) Mer økologisk skolemelk i Trondheim! [More organic school milk in Trondheim! (Norway).] Økologisk landbruk (4), pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin and Danielsberg, Gøran (2004) Silo som gjødsel? [Ensilage used as a fertiliser.] Økologisk Landbruk (2-2004), pp. 43-45.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009, Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Poster: Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [poster: Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin and Henriksen, Birgitte (2005) Forskningssamarbeid om økokorn. [Research co-operation on organic cereals.] Økologisk landbruk, 3, pp. 18-21.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Organic food for the youth - a presentation of the iPOPY project.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009, Mat, vann og klima. Bioforsk fokus 4(2), Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 251-252.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Poster: Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Poster: Organic food til youth - presentation of the iPOPY project.] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), p. 251.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Løes, Anne-Kristin and Østergård, Hanne (2004) Endelig en COST-aksjon med økologisk siktemål. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), 1/8-19. [In Press]

Løes, Anne-Kristin (2016) Å strebe etter gode regler. [To search for reasonable regulations.] Økologisk landbruk, December 2016, 4-2016, pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin and Andersen, Regine (2016) Såfrø – livsviktig og sårbart. [Sowing seeds - crucial and vulnerable.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Økobloggen. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/safro-livsviktig-og-sarbart, accessed on: 9 February 2017.

M

Mangerud, Kjell; Brandsæter, Lars Olav and Wærnhus, Kjell (2005) Ugrasharving i korn. [Weed harrowing in cereal crops.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 375-382.

Marley, Elin Kaja and Roos, Gun (2009) Økomat i norske skoler - krever engasjement, men skaper trivsel. [Organic food in NOrwegian schools - requires involvement, but creates wellbeing.] Utdanning, 11, pp. 44-45.

McKinnon, Kirsty and Løes, Anne-Kristin (2005) Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern. [Plants used as a soil cover (mulch)- fertilisation and weed regulation effects.] Norwegian Centre for Ecological Agriculture, Tingvoll .

McKinnon, Kirsty (2016) Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. [In search of plant heritage - about finding and preserving plant resources.] NORSØK FAGINFO, no. 3-16. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2016) Tips til godt planteoppal. [Tips for good transplants.] Økologisk Landbruk, 1 March 2016, 35 (1), pp. 44-46.

McKinnon, Kirsty; Holm, Aage and Henriksen, Trond (2004) Tang som gjødsel. [Seaweed as fertilizer.] NORSØK Rapport. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha and Bysveen, Kari (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2015) Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi. [Organic carrot production - agronomy and economy.] Bioforsk TEMA, no. Vol 10 nr 4. Bioforsk.

McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun; Friis Pedersen, Susanne and Lennon, Alana (2012) Vegvisar til Stjernehagen. Norsk senter for økologisk landbruk.

McKinnon, Kirsty; Serikstad, Grete Lene; Sturite , Ievina and Østrem, Liv (2015) Studietur i Latvia 20.-21. juni 2015. [Study tour in Latvia June 20.th-21.st 2015.] Norsk senter for økologisk landbruk.

Möller, Kurt and Løes, Anne-Kristin (2016) Viktige resultater fra CORE Organic prosjektet IMPROVE-P : Forbedret effektivitet av fosfor (P) ressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering. [Improved Phosphorus Resource efficiency in Organic agriculture Via recycling and Enhanced biological mobilization.] Universitetet i Hohenheim (UiH), Tyskland,Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK, 2016).

N

Nes, Arnfinn; Takle, Torfinn and Serikstad, Grete Lene (2012) Bringebærdyrking i økologisk landbruk. [Raspberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 6. Bioforsk, Norge.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2011) Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom. [The effect of feed additives from sea and land on the bacterial balance in the intestine of ewes and their offspring.] In: Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom, pp. 381-384.

P

Pommeresche, Reidun (2006) Jordlivet under lupen – ulike modeller for å forstå plantenes næringsopptak. [Edafon(soil organisms)under the magnifying glass - different models to explain and understand the uptake of untrients in plants.] Agropub - Nettside for økologisk landbruk (Agropub - Web page for organic food and farming ).

Pommeresche, Reidun (2005) Aktiv jordforbedrer med krås. [Active soil improver with gizzard.] Økologisk landbruk (4), pp. 30-33.

Pommeresche, Reidun (2005) Meitemark - de viktigste husdyra? [Earthworms - the most important animals on a farm?] Økologisk landbruk (4), pp. 26-28.

Pommeresche, Reidun (2004) Mangfold av edderkopper i jordbærfelt. [Diversity of spiders in strawberry fields, Norway.] Økologisk landbruk, 2, pp. 28-30.

Pommeresche, Reidun (2000) Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. [Soil fauna i agricultural soil- diversity of invertebrates and their functions.] NORSØK-rapport. Norwegian Centre of Ecological Agriculture (NORSØK) .

Pommeresche, Reidun and Meisingset, Erling L. (2005) Meitemarkens rolle i omdanning av planterester. [The earthworm's contribution in decomposition of plant residues.] In: Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Institute of Crop Research), 9 (3), pp. 129-138.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjorda økosystem- om livet i en levende matjord (foredrag). Keynote presentation at: Verdens Jordverndag, Tingvoll Fjordhotell. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun (2016) Hva er levende, frisk jord? (foredrag). Lecture at: Grunnkurs Hardangerakademiet, Jondal, 12.mars. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Åkerproduksjon uten pløying. www.agropub, March 2016, p. 1.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 15-17.

Pommeresche, Reidun (2011) Et yrende liv rundt planterøttene. Bioforsk Tema, no. 6/14. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Berit, Swensen (2016) Humusmysteriet - fra stoff til økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 12-14.

Pommeresche, Reidun and Fjellberg, Arne (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Spretthaler - jordas små kaniner. Bioforsk Tema, no. 15. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2017) JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite, Notat. Working paper, NORSØK . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Hansen, Sissel (2012) Korttidseffekter av grønngjødsel og biorest på meitemark. In: Fløistad, Erling and Günter, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, 7 (2), pp. 92-94.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Protozoer - de minste "dyra" i jorda. [Protozoa in soil.] Bioforsk Tema, no. 19. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Magnusson, Christer (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Nematoder sirkulerer næringsstoffer i jord. [Nematodes circulate nutrients in soil.] Bioforsk Tema, no. 2011. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Haugerud, Øystein (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Kompostering. [Composting.] Bioforsk Tema, no. 20. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Ruissen, T. and Joner, Erik (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende sopp. [Soil living fungi.] Bioforsk Tema, no. 18. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (2016) Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem. [Organic matter i soil - from chemical substance to ecosystem.] NORSØK FAGINFO, no. 1, NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (2016) Matjordas økosystem. [The ecosystem of farmed soil.] Working paper, no. 2, NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende bakterier. [Soil living bacteria.] Bioforsk Tema, no. 17. .

Pommersche, Reidun (2003) Edderkopper i kulturlandskapet. [Spiders in cultivated areas.] In: Serikstad, Grete Lene (Ed.) NORSØK-rapport-1 2003, 1, NORSØK-rapport, no. 1, pp. 31-36.

R

Refsgaard, Karen; Ebbesvik, Martha; Rogneby, Tor Johannes; Rogstad, Berit and Staven, Kjell (2004) ØkologiPlan - Økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking. [EcologyPlan - Economic planning tool for organic grain and legume growing.] In: Jord- og plantekultur 2004. Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Crop Research Institute), 8 (2), Grønn kunnskap, pp. 72-85.

Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit and Knutsen, Heidi (2004) ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon. NILF-report, no. 4. Norwegian Agricultural Economics Research Institute .

S

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk gulrot - sprø vitaminbombe! Bioforsk TEMA, no. 7. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og biologisk mangfold. Bioforsk TEMA, no. 17. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk matproduksjon - energiforbruk. Bioforsk TEMA, no. 16. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk melk og meieriprodukter. Bioforsk TEMA, no. 8. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske epler - sunt og godt! Bioforsk TEMA, no. 6. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske produkter – spørsmål og svar. Bioforsk TEMA, no. 11. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2005) Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon. [Environmental impact and product quality of organic agriculture - examples of documentation.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 198-204.

Serikstad, Serikstad (2007) Økologisk mat - bra for klimaet. Bioforsk TEMA, no. 15. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Råtnerest - aktuelt som gjødsel i økologisk landbruk? [Biogas digestate - a fertilizer for organic agriculture?] NORSØK Faginfo, no. Nr. 6 2016. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2016) Mer belgvekster til folk og dyr. [More pulses for humans and animals.] Forskning.no. Online at http://forskning.no/mat-biologi-okologi/2016/10/proteinrike-belgvekster-til-folk-og-dyr, accessed on: 15 October 2016.

Serikstad, Grete Lene (2016) Hva råtnerest er. Økologisk landbruk, 2016, 35 (4), pp. 15-16.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. [Producer cooperation for more organic vegetables.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr.6. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2015) Bruk av råtnerest i økologisk landbruk. [Use of biogas digestate in organic agriculture.] Bioforsk Rapport, no. Vol. 10 nr. 7. Bioforsk, Tingvoll, Norway.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene (2011) Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking. [Copper as plant protection in organic fruit and berry production.] Bioforsk Rapport, no. Vol.6 Nr. 108. Bioforsk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Jørgensrud, Årolilja Svedal (2014) Vestlandsjordbruket - tilpasning til klima og landbruk i endring. [Agricultural changes on the west coast of Norway.] Bioforsk TEMA, no. Nr 33, 2014. Bioforsk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Dörsch, Peter; Hansen, Sissel; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh and Rivedal, Synnøve (2013) Råtnerest er under test. [Testing biogas digestate.] Økologisk landbruk, 2013, 32 (3), pp. 28-30.

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer and de Boer, Anne (2017) Kløvertretthet i økologisk eng. Kartlegging av forekomst av mulige skadegjørere, med vekt på nematoder. [Clover fatigue in organic ley.] NORSØK Rapport, no. Vol. 2, nr. 3. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer and de Boer, Anne (2017) Kløvertretthet. Hvordan hindre avlingstap. NORSØK Faginfo, no. Nr. 3, 2017. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2016) Uønskede stoffer i husdyrgjødsel. [Contaminants in manure.] NORSØK Faginfo, no. Nr. 7, 2016. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2012) Uønskete stoffer i husdyrgjødsel. Konvensjonell husdyrgjødsel brukt i økologisk drift - er det problematisk? Bioforsk Rapport, no. Nr 28/2012. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Nes, Arnfinn and Døving, Aksel (2012) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. [Strawberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 4. Bioforsk, Norge.

Soerheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha Oliva; Kvande, Ingvar and Fjørtoft, Kristian (2015) Aske til oppgradering av biogass og som gjødsel.Potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg. Bioforsk Report, no. 61/2015. Bioforsk .

Sogn, Øystein and Holten, Jon Magne (2005) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land? [How can organic agriculture contribute to increased food security in developing countries?] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 220-228.

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

Solemdal, Liv (2016) Perlitt tilført landbruksjord. [Perlite in agricultural soil.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr. 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Friis Pedersen, Susanne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat. [Organic Food i the Nordic countries - availability and factors affecting sales of organic food.] Bioforsk Report, no. Vol. 9, nr. 139. Bioforsk, TINGVOLL.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2016) Spydspiss, du liksom. [Organic agriculture as a driving force towards sustainability?] , forskning.no. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/spydspiss-du-liksom, accessed on: 23 December 2016.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2015) Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon. [The role of organic agriculture as a driving force towards sustainability.] NIBIO Report, no. Vol 1, nr. 87. NIBIO, TINGVOLL.

Steinheim, G. and Steinshamn, H. (2009) Tid brukt til beiting hos STN ammeku, på kultur- og utmarksbeite. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 511-514.

Steinshamn, H. (2009) Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell. Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 32-33.

Steinshamn, H.; Höglind, M.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I.H. and Svendsen, A. (2009) Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 251-254.

Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli and Hansen, Sissel (2004) Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrprodukjson. [Minor nitrogen losses from dairy farms based on feed self-sufficiency.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (2), pp. 3-6.

Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen; Njåstad, Kari Marie; Thuen, Erling and Hansen-Møller, Jens (2011) Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 45-48.

Steinshamn, Håvard; Inglingstad, Ragnhild Aabøe and Nymo, Magnhild (2011) Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite? In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 365-368.

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Thuen, Erling (2013) Treng kyr i midtlaktasjon ekstra tilskot av E-vitamin? [Do cows in mid-lactation need extra supply of vitamin E?] In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 94-96.

Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Govasmark, Espen (2003) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Kvithamar forskningssenter, 7 (3), Grønn kunnskap, pp. 122-137.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Sørheim, K. (2011) Beiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010. Bioforsk Report, no. 6:27 2011. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2016) Planter som medisin. Nationen (Newspaper), 2 November 2016, p. 19.

Sørheim, Kristin (2016) Ikkje gje opp økosauen. Nationen (Newspaper), 15 October 2016, pp. 19-20.

Sørheim, Kristin (2016) Økomat har fordeler. www. forskning.no, 10 May 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2016) Kartlegging av helsestatus og bruk av antibiotika i økologisk kylling- og kalkunproduksjon. NORSØK RAPPORT , no. Vol 1 No 1 2016. NORSØK, Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2016) Hvorfor så mye motstand mot økologisk landbruk? www.forskning.no, 23 February 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2014) Bærekraftig landbruk på norske ressurser. Bioforsk Økologisk , Landbrukskonferanse Molde.

Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Støbet Lande, Unni; Lilletvedt Tovsen, Marianne; Gjestvang Grønlien, Krister; Hjort Tønnesen, Hanne; Karlsen, Jan; Mysterud, Ivar and Skulberg, Olav (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Alveld hos lam - Kan vi forebygge sjukdommen? NORSØK Rapport, no. Vol. 1, Nr. 4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildrid Kristine and Serikstad, Grete Lene (2015) Sikori som haustbeite til lam? Sau og geit, 2015, p. 1.

Sørum, Helene (2008) Økologisk mat i Forsvaret - soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk. [Organic Food in the Norwegian Defence - the Soldiers` Attitudes to Organic Food and Agriculture.] Thesis, Akershus University College . . [Unpublished]

T

Tande-Nilsen, Kari (2013) Naturlig konservering av kjøtt. Ren Mat, 4 October 2013, p. 26.

Thuen, Erling; Breivik, J.; Steinshamn, H. and Volden, H. (2009) Fôropptak, produksjon og energiutnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar.

V

Vae, Anne Holter (2009) Effekt av botanisk sammensetning i beite på oksidativ stabilitet i kumelk. [Effect of botanical composition in pasture on oxidative stability in cow milk.] Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences , Animal and Aquacultural Sciences. . [Submitted]

W

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

This list was generated on Wed Apr 26 08:54:41 2017 CEST.