home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type
Jump to: E | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z

Number of eprints: 28.

E

Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Põldma, Alo and Luik, Anne (2014) Kartul maheviljelussüsteemide võrdluskatses aastatel 2012-2013. [Potato in different organic farming systems in 2012-2013.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 25-29.

Eremeev, Viacheslav; Tein, Berit and Luik, Anne (2012) Kartul mahe- ja tavaviljeluse süsteemide võrdluskatses aastatel 2008-2012. [Potato production in organic and conventional management systems in 2008-2012.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi kogumik, pp. 25-27.

K

Kruus, Märt; Kruus, Eha and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju jooksiklaste liigirikkusele. [The effect of field management on diversity of ground beetle`s species.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi toimetised, pp. 53-55.

Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit; Alaru, Maarika and Luik, Anne (2014) Herne saak ja kvaliteet maheviljeluses olenevalt orgaanilise väetamise viisist. [Pea yield and quality depending on organic fertilizing.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 51-55.

Kuht, Jaan; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina and Tein, Berit (2012) Mulla umbrohuseemnete varu mahepõllul. [Weed seed bank in soil under organic management.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 56-58.

L

Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2012) Minimeeritud mullaharimine ja haljasväetised jätkusuutlikele maheviljelussüsteemidele. [Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems.] Poster at: 3rd Estonian Soil Day, Tartu, Estonia, 6.12.2012.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja saagikust. [Green manure winter cover crops improve soil quality and crop yield.] Mahepõllumajanduse Leht, 2014, 65 (2), pp. 7-8.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Sanchez de Cima, Diego and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad külvikorras mulda. [Winter cover crops improving soil in crop rotation.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 56-59.

M

Matt, Darja; Peetsmann, Elen; Luik, Anne and Pehme, Sirli (2011) Mahetoit: loomulik ja kasulik. Eesti Maaülikool, Tartu, Estonia.

Mikk, Merit; Pehme, Sirli and Vetemaa, Airi (2010) Mahetoit lasteasutustes. [Organic food in schools and kindergartens.] Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tartu, Estonia.

N

{Project} 4th QLIF Congress: 4th Congress of the European Project Quality Low Input Food. Runs 2008 - 2008. Project Leader(s): Leifert, Carlo, Quality Low Input Food, c/o Nafferton Ecological Farming Group, Newcastle University.

{Organization} Cultivating the Future Based on Science = 2nd ISOFAR Conference in the Frame of the 16th IFOAM Organic World Congress. Runs 2008 - 2008. Organization Leader(s): Neuhoff, Daniel.

P

Palmeos, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Luik, Anne (2014) Haljasväetistest vahekultuuride kasvatamine külvikorras vähendab umbrohtumust. [Green manures in decrease weeds in crop rotation.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 72-75.

Palts, Egon and Vetemaa, Airi (2012) Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2013. [Explanation of organic farming regulation for organic farmers in 2013.] Estonian Ministry of Agriculture.

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Maheloomakasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic animal husbandry.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetaimekasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic plant production.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetoidu töötlemise peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic food processing.] .

Pehme, Sirli and Veromann, Eve (2012) Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi. [Environmental impacts of organic production considering product´s life cycle.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele".

Põldma, Priit and Moor, Ulvi (2012) Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus. [Organic vegetable-growing.]

R

Reintam, Endla; Sulp, Kati; Sanchez de Cima, Diego and Luik, Anne (2014) Talviste vahekultuuride haljasväetiseks kasvatamise mõju vihmaussidele. [The influence of winter cover crops on earthworms.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 80-83.

Runno-Paurson, Eve; Tein, Berit and Luik, Anne (2012) Kasvatustehnoloogia mõjutab kartuli kuivlaiksuse esinemist. [Cropping system is influencing on potato diseases.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele konverentsi toimetised.

S

Sanches De Cima, Diego; Reintam, Endla and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju mulla mõningatele füüsikalistele omadustele. [Field management effect on some soil physical properties.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 15-17.

T

Talgre, Liina and Eremeev, Viacheslav (2012) Kõrreliste vahekultuuride mõju umbrohtumusele. [Influence of graminaceous green manure on weeds.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi toimetised.

Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Tein, Berit; Kuht, Jaan and Luik, Anne (2014) Teravilja saak ja saagi kvaliteet sõltuvalt viljelussüsteemist. [Cereals yield and quality depending on organic cultivation system.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 93-97.

Tein, Berit; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin and Luik, Anne (2014) Talvine vahekultuur mõjutab kartulimugulate hõbekärnaga nakatumist. [Winter cover crops influence on Helminthosporium solani virulence.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 102-104.

Tubli, Tiina (2010) Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoitlustamiseks. [Possibilities and readiness for providing organic food at kindergartens in Tartu.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences. .

V

Vaga, Merko (2011) Lammaste käitumise ja heaolu uuringud aastaringse väljapääsuga vabapidamisega mahetootmisfarmis. [Behaviour and welfare studies of sheep in year-round free range organic farming system.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences. .

Z

Znaor, Darko (1994) Ecological Agriculture: analysis of the most commonly criticised aspects. In: Mikk, Merit and Mauring, Tonu (Eds.) Proceedings of the Conference "Why shall Estonian agriculture be ecological? ", Centre of Ecological Engineering Tartu, Tartu, pp. 49-71.

This list was generated on Wed Apr 1 20:26:52 2015 CEST.