home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Biologiska möjligheter till bekämpning av mykotoxinbildande fusarium

{Project} Biologiska möjligheter till bekämpning av mykotoxinbildande fusarium. [Biological possibilities for the control of mycotoxin producing fusarium.] Runs 2000 - 2002. Project Leader(s): Ahlström, Sadhna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Summary

Angreppen av Fusarium ökar i svensk växtodling, bland annat beroende på den kemiska bekämpningen av olika svampar som hämmar Fusarium. Det finns idag inga bra kemiska bekämpningsmedel mot Fusarium. Samtidigt ökar intresset för biologisk bekämpning. Målet med denna pilotstudie var att identifiera möjligheterna för biologisk bekämpning av Fusarium i stråsäd genom en enskild mikroorganism med flera verkningssätt, eller en blandning av mikroorganismer med kompletterande verkningssätt. Man studerade såväl befintliga kommersiella preparat som nyisoleringar av antagonister (”fiendeorganismer”). Testerna utfördes huvudsakligen på tre olika Fusariumarter.
Resultaten tyder på att flera av de undersökta mikroorganismerna har en outnyttjad potential som antagonister till de studerade Fusariumarterna. Den mycket snabbväxande svampen BSF, identifierad som Trichoderma harzianum, utmärkte sig som den mest framgångsrika antagonisten. Även bakterier såsom BL13 och BP11 hämmade tillväxten av Fusarium.


EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
sadhna.alstrom@vpe.slu.se
Keywords:microorganisms, cereals, Trichoderma harzianum, anatgonist, BL13, BP11, BSF
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Project ID:33036
Start Date:1 January 2000
End Date:31 December 2002
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7775
Deposited On:28 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page