Åbent arkiv for forskningsresultater i økologisk jordbrug

Ved at gøre forskningens produkter mere synlige og lettere tilgængelige øges forskningens relevans og gennemslagskraft. Og gennem bedre kommunikation mellem forskere og brugere kan forskningens kvalitet sikres og forbedres.
FØJO har på den baggrund etableret et åbent internet-arkiv for publikationer fra forskningen i økologisk jordbrug. Læs mere...

Bedre udeliv
Udearealer til fjerkræ skal tilgodese dyrenes adfærdsmæssige behov, de skal beskytte mod rovdyr og mindske nedsivning af kvælstof. Endelig skal der være mulighed for en rationel arbejdsgang. Læs mere

Evaluering af FØJO II
Et internationalt forskerhold har i efteråret 2002 evalueret de forskningsprojekter inden for økologisk jordbrug, som blev påbegyndt i 2000. Endvidere har forskerne evalueret "FØJO II som helhed". Læs mere..

Økologisk mælk
Der kan være gode grunde til at antage, at økologisk mælk kan have højere indhold af stoffer med sygdomsforebyggende effekt end traditionel mælk, skriver forskningsleder Kristen Sejrsen. Læs mere..

KORT NYT


Status for forskningen
Ved at klikke dig ind på et forskningsprojekt får du en status for arbejdet og de erfaringer, som projektet har givet.


Økologi i dansk økonomi
Fødevareøkonomisk Institut (FØI) har udarbejdet et working paper, der bl.a. skal dokumentere udviklingen af FØI's økologi specifikke input-output tabel for dansk økonomi.


Videnskabsdage
Den 24. - 25. februar 2003 er der økologiske videnskabsdage i Wien