home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex and Kærgård, N. (2011) Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. [A literature survey over approaches for evaluating organics with emphasis on economic valuation methods and multicritiria analyses.] FOI Dokumentation, no. 2012 / 1. Københavns Universitet , Fødevareøkonomisk Institut.

[img]
Preview
PDF - Published Version - Danish/Dansk
1MB

Online at: http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/FOI_serier/~/media/Foi/docs/Publikationer/Dokumentation/FOI_Doku_2012_1.ashx

Summary

De overordnede principper, som økologisk jordbrugsproduktion hviler på, og de helt konkrete standarder, som skal være opfyldt for at kunne markedsføre et produkt som økologisk samt opnå støtte til produktionen, illustrerer i høj grad, at der er behov for et værdisætnings- og beslutningsstøtteværktøj, som kan inddrage mange og forskellige aspekter af økologisk jordbrug.
Samtidig er der formuleret klare standarder for opfyldelse af kravene til at få et produkt Ø-mærket. I det omfang reglerne har en betydning for produktionens effekt på miljø, dyrevelfærd, økonomi osv., er disse langt mere operationelle i forhold til at give et bud på værdien af økologisk produktion. Økologiske fødevarer og økologisk jordbrug er oplagt meget komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser.
En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit analyse og multikriterietilgangen rummer potentielt lovende muligheder. Multikriterie-analysen er interessant i denne sammenhæng, fordi den giver mulighed for at benytte fysiske vægte, der hvor kriterierne ikke måles i samme enhed (penge). Samtidig er der en læreproces indbygget i metoden, da den opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i anvendelse af multikriterieanalyser som værktøj til vurdering af den samfundsøkonomiske værdi af økologisk produktion. Det gælder ikke mindst den udfordring, der ligger i at afgøre, hvilke beslutningstagere og eksperter der har adkomst til at fastsætte vægte på samfundets vegne, når det drejer sig om betydningen af fx miljøværdier.
Multikriterieanalysernes anvendelse i forhold til landbrug og fødevarer spænder vidt – lige fra en
marketingsanalyse af forbrugernes multidimensionelle opfattelse af en ny type olivenolie (hvor de involverede kriterier omfatter olivenoliens farve, smag, duft, indpakning, etiket og pris) til en sammenligning af konventionel, miljøvenlig og økologisk landbrugsproduktion i forhold til en række miljørelaterede kriterier (jorderosion, jordbundskvalitet, rationel brug af kunstig vanding, vandforurening, luftforurening og påvirkning af biodiversitet).
Det må konkluderes, at selv om der er identificeret en række studier, så er der fremadrettet behov for analyser der specifikt fokuserer på at evaluere økologisk produktion og forbrug hvor helheden og de mange facetter inddrages i en fælles analyseramme.


EPrint Type:Report
Subjects: Values, standards and certification
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > MultiTrust
ISBN:978-87-92591-05-0
Related Links:http://multitrust.org/
Deposited By: Christensen, seniorresearcher Tove
ID Code:20240
Deposited On:16 Jan 2012 09:52
Last Modified:31 Aug 2012 10:48
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:MultiTrust deliverable 2.1.1

Repository Staff Only: item control page