home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg

Thomsen, Ingrid Kaag (2003) Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg. Landbrugsmagasinet Landsbladet, June 2003, p. 32.

[img] Source file - English
29kB

Summary

Dyrket jord i Danmark indeholder 6-12 t N/ha i de øverste 50 cm. Hvert år mineraliseres en lille del af dette til plantetilgængeligt kvælstof, men langt hovedparten forbliver på organisk form, og er således ikke tilgængeligt for planteoptagelse. Når der kun mineraliseres lidt af jordens totale kvælstofindhold skyldes det dels at kvælstoffet er på en form der kun langsomt omsættes dels at noget organisk bundet kvælstof er placeret på en måde, der vanskeliggør omsætning, altså er fysisk beskyttet. Noget af det fysisk beskyttede kvælstof kan være placeret i aggregater, hvor der kun er begrænset tilgang af vand og luft, som er nødvendigt i forbindelse med omsætningen. Hvis sådanne aggregater brydes, kan forholdene for det organisk bundne kvælstof påvirkes, hvorved kvælstoffet mineraliseres, og kommer på plantetilgængelig form. En jordbearbejdning, der resulterer i nedbrydning af aggregater og en øget findeling af jorden, skulle derfor kunne øge mængden af plantetilgængeligt kvælstof. Derfor bliver en øget kvælstofoptagelse i forbindelse med radrensning ofte nævnt som sidegevinst til ukrudtsbekæmpelsen.
Hvis jordbearbejdning påvirker kvælstofmineraliseringen, er det nærliggende at forsøge at styre mineraliseringen i marken, så mineraliseringen dels øges dels tilpasses tidsmæssigt til en afgrødes behov. For at afklare om dette kan praktiseres, gennemføres der i disse år markforsøg på Forskningscenter Foulum. I projektet foretages jordløsning i vækstsæsonen, og både antallet af jordløsninger og deres intensitet , dvs. betydningen af redskabet til jordløsningen, belyses.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 4 (NIMAB) Enhanced bread wheat production
Deposited By: Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag
ID Code:1723
Deposited On:28 Oct 2003
Last Modified:12 Apr 2010 07:28
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page