home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Manual: Reduktion af pattegrisedødelighed

Bonde, Marianne and Serup, Tove (2009) Manual: Reduktion af pattegrisedødelighed. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

[img]
Preview
PDF - Published Version - Danish/Dansk
2MB

Online at: http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus19.pdf.pdf

Summary

Tidligere undersøgelser fandt, at den væsentligste dødsårsag er ihjellægning (29 pct. af de døde pattegrise).
Ihjellægning er ofte udfaldet af en række hændelser begyndende med iltmangel under fødslen, som medfører svage grise, som medfører manglende råmælksoptagelse (sult og ingen immunitet), som medfører kulde og som medfører høj risiko for ihjellægning. 53 pct. af de undersøgte pattegrise
døde uden at have indtaget råmælk. 83 pct. af de dødfødte var døde på grund af iltmangel.
Dette indikerer, at en væsentlig del af de levendefødte pattegrise har lidt af en mindre grad af iltmangel
under fødslen. Andre faktorer spiller også en rolle for dødeligheden - de omtales også i denne manual.
Arbejdet, som danner grundlaget for manualen, indeholdt:
identifikation af risikofaktorer vurdering af forekomsten af risikofaktorerne i 8 besætninger udviklet handlingsplan til afhjælpning af risikofaktorer.
Formålet med manualen er at:
give den besætningsansvarlige overblik over risikofaktorer
præsentere kendt viden til afhjælpning af risikofaktorer på en kort og enkel form lette problemløsningen - øge muligheden for succes!
Princippet kaldes HACCP og er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, hvilket kan oversættes til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter.
I manualen er risikofaktorerne inddelt i kategorier, f.eks. ”Fysiske rammer” - Produktions set-up” osv. Formålet er, at man som besætningsansvarlig nemt kan gå direkte til den kategori/underkategori, hvor man forventer at finde oplysninger om det problem, man står overfor. Kategorierne
er ikke i prioriteret rækkefølge efter formodet sandsynlighed for forekomst, da dette varierer meget fra besætning til besætning.
Hver kategori består af:
En kort tekst-/billedboks der giver en kort introduktion til kategorien.
Kom godt i gang, der giver hjælp til det lange seje træk!
Til hver kategori er der - med få undtagelser - udarbejdet en oversigt over opgaver. Oversigten indeholder også iagttagelser, der bør føre til handling, ligesom en eventuel handling er beskrevet.
Endelig er der en henvisning til de skemaer, som de 8 projektværter har gjort brug af for at styrke
datagrundlaget til afhjælpning af problemet. Dem kan du også få glæde af!


EPrint Type:Report
Subjects: Animal husbandry
Animal husbandry > Production systems > Pigs
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Denmark > FØL - Fonden for Økologisk Landbrug
Deposited By: Holme, Ms. Mette
ID Code:16795
Deposited On:08 Mar 2010 10:26
Last Modified:12 Apr 2010 07:43
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page