Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2003 · nr. 3

Økologiske markvandringer

I den resterende del af juni og i august holdes følgende markvandringer på de økologiske forskningsarealer:

St. Jyndevad Forsøgsstation

Torsdag den 19 juni kl. 19.00- 22.00

På markvandringen vil personale fra forsøgsstationen sammen med forskere fra DJF og KVL og lokale konsulenter fremvise og fortælle om de igangværende projekter på forsøgsstationen. Det er primært økologiske dyrkningsforsøg, men der vil også blive vist nye store projekter om vanding i kartofler, sortsforsøg og afprøvninger. Efter besøget i marken vil der blive serveret kaffe og der vil være mulighed for at se forsøgsstationens maskiner og udstyr.

St. Jyndevad Forsøgsstation, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev

Kontaktperson: Ove Ø. Edlefsen, tlf. 74 64 83 16


Rugballegaard

Tirsdag den 24. juni kl. 19.00 - 22.30

Temaet for denne markvanding er økologisk svineproduktion i praksis; specielt er der fokus på sundhed og velfærd, sygdom, fodringseffektivitet, slagtevægt, opstaldning og løbning. I løbet af aftenen vil både forskere og rådgivere vil give deres bud på, hvordan resultaterne på disse områder kan forbedres.

Den Økologiske Forsøgsstation Rugballegård. Indkørsel via Forskningscenter Bygholm, Schüttesvej 17, 8700 Horsens

Kontaktperson: Frank W. Oudshoorn, tlf. 76 29 61 06


Forskningscenter Aarslev

Torsdag den 7. august kl. 18.00 til ca. 21.00

På denne markvandring præsenteres aktuelle forsøg i henholdsvis det økologiske grønsagssædskifte og på de økologiske værkstedsarealer for frugt og bær. Der fortælles om forskningsprojekterne, som sigter mod at håndtere de væsentligste problemstillinger i dyrkningen af økologisk frugt og økologiske grønsager.

Forskningscenter Aarslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Aarslev

Kontaktperson: Hanne Lindhard, tlf. 63 90 41 71


  • Se også Landcentrets oversigt over landsdækkende og lokale arrangementer inden for økologisk jordbrug