Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2003 · nr. 3

SAFO

Et nyt europæisk netværk for husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologisk husdyrbrug


Et nyt europæisk netværk skal nu skabe mulighed for at forskere, dyrlæger og andre, der arbejder med husdyrenes sundhed og/eller fødevarernes sikkerhed, kan mødes og udveksle både forskningsresultater og praktiske erfaringer omkring økologisk husdyrbrug.

Netværket er en del af et europæisk projektsamarbejde - en såkaldt concerted action - med titlen ”Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO). Udover at skabe samarbejde på tværs af grænserne skal projektet komme med forslag og anbefalinger til det europæiske regelsæt for økologisk husdyrbrug og fødevareproduktion.

Workshops

I regi af SAFO vil der i de kommende tre år blive holdt i alt fem workshops, som fokuserer på forskellige aspekter af husdyrsundhed og fødevaresikkerhed.

Den første workshop løber af stablen allerede den 5. – 7. september i Firenze i Italien. Temaet for workshoppen er ”socioøkonomiske aspekter af sundhed og fødevaresikkerhed i økologisk husdyrbrug”.

Her vil der bl.a. blive givet indlæg som beskriver holdninger, krav og ønsker i forbindelse med økologisk husdyrproduktion samt indlæg der beskriver de økonomiske og praktiske muligheder.

Et væsentlig aspekt ved mødet er på baggrund af indlæggene at diskutere perspektiverne for en økologisk produktion, der tager særlige hensyn til husdyrenes sundhed og fødevarernes sikkerhed.

Senere vil der blive holdt workshops, som ser nærmere på de mere specifikke muligheder for at forbedre sundhed og fødevaresikkerhed i økologisk jordbrug.

Road shows i kandidatlande

Herudover vil der blive gennemført en række ”Road shows” i de østeuropæiske lande, som forventes optaget i den europæiske union. Hensigten er at medvirke til at medvirke til at opkvalificere produktion, regler og kontrol m.m. i disse lande med henblik på at nå et vesteuropæiske niveau.

Yderligere oplysninger

Projektet ledes af dyrlæge og seniorforsker Mette Vaarst fra Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd ved Danmarks JordbrugsForskning.

Projektet har sin egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan tilmelde sig workshoppen og tegne abonnement på nyheder fra projektet.