Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2003 · nr. 3

Rugballegård tilpasses de kommende års forskning i teknologi til økologisk jordbrug


Af forskningschef Svend Christensen, Afd. for Jordbrugsteknik, DJF

Som følge af, at flere FØJO projekter afsluttes i 2003 og 2004, tilpasses den økologiske forsøgsstation Rugballegård både fagligt og personalemæssigt til de kommende års aktiviteter. Tilpasningen omfatter syv årsværk, hvoraf to personer overgår til andre stillinger i afdelingen, med virkning fra udgangen af 2003.

Personalet på Rugballegaard skal fra 1. januar 2004 kun varetage basisdriften. Forsøg og undersøgelser kan gennemføres efter aftale med afdelingens driftskoordinator og forskernes teknikere.

Den faglige profil på Rugballegård ændres med tilpasningen, og i de kommende år vil der blive lagt vægt på forskning og udvikling af teknik, der kan fremme det økologisk jordbrugs konkurrenceevne og fortsat opretholde en høj fødevarekvalitet. Samtidig med tilpasningen implementeres ny teknologi, der effektiviserer forsøgsarbejdet for forskerne, bl.a. anvendelse af on-line overvågning og registreringssystemer i stalde og marker ved hjælp af WLAN (trådløst netværk) og markrobotter. Disse teknologier giver både interne og eksterne forskere, virksomheder eller institutioner unikke muligheder for at gennemføre forsøg og undersøgelser i stor skala til en overkommelig pris. F.eks. er det nu muligt dagligt at monitere store arealer for afgrøders vækst, ukrudtsforekomst og afgrødestress ved hjælp at den autonome markrobot. Det er også muligt via Internettet og et intelligent webkamera at følge dyrs adfærd.

Selv om det er dybt beklageligt at måtte afskedige medarbejdere, så er vi klar til de nye udfordringer og især muligheder, der ligger i at anvende ny teknologi i økologisk jordbrug.

Et af de nye projekter, som skal gennemføres på Rugballegaard, er ph.d.-projektet ”Management af decentral økologisk mælkeproduktion ved hjælp af innovativ teknologi. Baggrunden er, at med stigende besætningsstørrelse vokser afstanden til afgræsningsmarker og dermed bliver det vanskeligere at få køerne til at besøge en malkerobot placeret i stalden ofte nok. Den nuværende leder af Rugballegård, Frank Oudshoorn, har ønsket at blive ph.d. studerende på dette projekt.

Ledelsen og organiseringen af arbejdet på Rugballegård ændres derfor med virkning fra 1. januar 2004.