Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2003 · nr. 3

Økologisk landbrug og naturen

- gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø?

Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning og Landbohøjskolen har i en populær fremstilling søgt at sammenskrive den nyeste viden på området.

Bogen indeholder kapitler om jordkvalitet og dyrkningsmetoder, om livet i jorden, om biodiversitet og naturkvalitet, om genmodificerede planter, om vandmiljøet og om økonomi.

Svaret på om økologisk landbrug gavner naturen er forskelligt i de enkelte kapitler. Ifølge forfatterne må økologisk jordbrug samlet set siges at have en vis positiv effekt på natur og miljø, men på visse områder er der problemer som må løses. På andre områder er der endnu ikke lavet konkrete undersøgelser.

Bogen giver nogle svar men rejser også en række forskningsmæssige problemstillinger.

Redigeret af Martin Holmstrup
83 sider, rigt illustreret, kr. 69,00 inkl. moms. Miljøbiblioteket 1/2003. Gads Forlag.

Se endvidere DMU's hjemmeside