Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2003 · nr. 3

Index placeholder

Forbrug af økologiske fødevarer

I en femårig periode indsamles data fra 2000 husholdningers fødevarekøb. Sideløbende spørges de samme forbrugere om deres holdninger til økologien. Resultatet er et meget nuanceret billede af forbrugernes holdninger, værdier og deres faktiske købsadfærd.

Læs mere


Økologiske fødevarekæder - et anderledes helhedssyn

I et andet FØJO-projekt analyseres udviklingen af økologiske fødevarekæder i Danmark. Målet er bl.a. at kunne tilvejebringe udbudsstrategier for en fortsat vækst i den økologiske sektor.


Hvor meget kvælstof henter kløver fra luften?

For kløver er luften en uudtømmelig kvælstofkilde. Det interessante spørgsmål er derfor, hvor meget kvælstof kløveren kan optage, og hvilke faktorer der bestemmer optagelsens størrelse. Det giver nemlig mulighed for at optimere produktiviteten.


Mindre jordbehandling med kamme

Reduceret jordbehandling er ønskelig, men er det muligt ved økologisk drift? Et alternativ til pløjning kunne være opsætning af kamme i dyrkningen af rækkeafgrøder. Mulighederne undersøges på KVL.


Ukrudtsfloraen i de økologiske sædskifteforsøg

En af mulighederne ved de økologiske sædskifteforsøg er at følge udviklingen i ukrudtsfloraen - og herunder sammenhængen mellem mængden af ukrudtsfrø i jorden og den ukrudtsflora, som spirer frem.


Lige nu i den økologiske æbleplantage

Hanne Lindhard skriver om nogle af de aktuelle rutiner i dyrkningen af økologiske æbler, og giver samtidig en tilstandsrapport: Lige nu ser det rigtigt godt ud.

Noter

Netværk for husdyrsundhed og fødevaresikkerhed

Et nyt europæisk netværk skal skabe mulighed for udveksling af forskning og praktiske erfaringer omkring sundhed og fødevaresikkerhed i økologisk husdyrbrug.


Markvandringer

Der holdes fortsat markvandringer ud over det ganske land. Bl.a. i Jyndevad i Sønderjylland og ved Årslev på Fyn.


Sameksistens

Der har været møde i de grupper, som skal foreslå regler, der begrænser risikoen for spredning af GMO-afgrøder.


Rugballegård

En række projekter udløber og det er nødvendigt at tilpasse den økologiske forsøgsstation. Det betyder færre medarbejdere og en ændret faglig profil.


Arkiv i vækst

Det åbne økologiske arkiv er inde i en spændende udvikling. Der er netop lavet en aftale med Tyskland om at bruge arkivet på den store tyske internet-portal for økologisk jordbrug.


Økologisk landbrug og naturen

En ny bog søger at afdække det økologisk landbrugs betydning for natur og miljø.