home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Gennembrud for økologiske fisk

Jokumsen, Alfred (2006) Gennembrud for økologiske fisk. [Break through for Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366).

[img] PDF - English
1MB

Summary

Opdræt af økologiske fisk blev først officielt godkendt i Danmark i 2005. Der er således behov for en indsats med det formål at fremme produktionen af økologiske fisk i Danmark med forskning indenfor de mest kritiske områder i kæden, der forbinder økologisk foderproduktion, økologisk fiskeopdræt og forbrugeren.
Det er især behovet for konkurrencedygtige vegetabilske proteinkilder med et højt proteinindhold med relevant aminosyresammensætning i forhold til fiskemel, som er centralt for udviklingen af den økologiske fiskeproduktion i Danmark.
Som udgangspunkt fremstilles optimerede økologiske fiskefoder typer i hvilke fiskemel erstattes af bæredygtige økologisk dyrkede vegetabilske proteinkilder.
Kvaliteten af de økologiske fodertyper undersøges med hensyn til fordøjelighed og næringsstof tilgængelighed. Til disse undersøgelser knyttes undersøgelser af foderkonvertering og specifik vækstrate hos fiskene. Endelig indgår udvalgte fodertyper tillige i casestudier på 2 udvalgte økologiske dambrug med henblik på undersøgelse af vækst og foderudnyttelse af det økologiske fiskefoder.
I sammenhæng med foderforsøgene foretages mindre undersøgelser af evt. effekter på fiskenes sundhed og velfærd, herunder undersøgelse af sundhedstilstand på dambrugene i forbindelse med case studier på udvalgte dambrug. Case studierne vil afdække centrale aspekter i driftsmetoder og problemstillinger på de respektive dambrug.
Med henblik på at sikre høj kvalitet af økologiske fisk undersøges effekten af de økologiske forsøgsfodertyper på produktkvaliteten. Disse undersøgelser omfatter objektive sensoriske og biokemiske analyser af kødet med henblik på at opnå et helhedsbillede af spisekvaliteten.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Keywords:økologisk fisk, regnbueørred, foder, fordøjelighed, vækst, dyrevelfærd, produktkvalitet
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Research affiliation: Denmark > DTU - Technical University of Denmark
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > ORAQUA - Organic fish production
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:13888
Deposited On:07 Aug 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:37
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page