home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Meer goede vetzuren in biologische melk: Het verhogen van het CLA en Omega-3 gehalte

de Wit, Jan and de Vries, Anneke (2007) Meer goede vetzuren in biologische melk: Het verhogen van het CLA en Omega-3 gehalte. [More positive fatty acids in organic milk: Increasing CLA and omega-3 fatty content.] Louis Bolk Publications, no. LV68. Louis Bolk Instituut .

[img] PDF - English
250kB

Summary

CLA (conjugated linoleic acid) en omega-3 vetzuren, zijn meervoudig onverzadigde vetzuren waaraan positieve gezondheidsclaims worden toegeschreven, zoals het voorkomen van allergie en astma en het versterken van het immuunsysteem. Het is bekend dat de gehaltes van de “goede” vetzuren in melk verhoogd kunnen worden door het toevoegen van extra olie in het krachtvoer. Echter in de biologische sector is het gebruik van krachtvoer beperkt ten opzichte van de gangbare melkveehouderij en daarmee ook de hoeveelheid olie die kan worden toegevoegd.
Tevens is biologische olie duurder en zijn bewerkte (vis)oliën niet toegestaan. Meer inzicht in mogelijkheden voor de biologische melkveehouderij om te sturen op de vetzuursamenstelling is dan ook gewenst.
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op het vetzuurpatroon van biologische koemelk en met name op de gehaltes van de meervoudig onverzadigde vetzuren CLA en omega-3.
Hierbij ligt de focus op het effect van verschillende rantsoencomponenten. Daarnst wordt onderzocht of er een relatie is tussen verschillende kwaliteitsindicatoren van gras en kuil en de vetzuursamenstelling van melk. Ook wordt gekeken naar de mogelijke relatie tussen de vetzuursamenstelling van de melk en de vetzuursamenstelling van het gras en de kuil. Naast het effect van het rantsoen wordt ook een mogelijk raseffect onderzocht.
Op basis van de gevonden resultaten wordt vervolgens een kostprijsberekening gedaan om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn voor het verhogen van het omega-3 gehalte.

Summary translation

CLA (conjugated linoleic acid) and omega-3 fatty acids are polyunsaturated fatty cids, with likely positive health effects such as the prevention of allergies and asthma and the strengthening of the immune system. It is know that adding extra oil to concentrate can increase the mount of these fatty acids in milk. In organic agriculture, however, the use of concentrate is limited in comparison with conventional agriculture and therefore the totsl smount of oil that can be added is also limited. Moreover, organic oil is more expensive while processed (fish) oils are prohibited. More insight in possibilities for the organic dairy farmers to inlfuence the fatty acid composition of milk is therefore needed.
The aim of the research is to gain more insight into the effect of different factors on the fatty acid composition of organic cow milk and especially the effect on the amount of the poly unsaturated fatty acids, CLA and omega-3. The influence of different feed components was the main factor the research focused on. In addition, the relation between different quality indicators of fresh grass and grass silage and the fatty acid composition of the milk is examined as well as the possible relation between the fatty acid composition of the milk and the fatty acid composition of the grass and grass silage. The final factor which is taken into account is the influence of different kinds of breeds. Finally, based on the results of the research, cost price calculation is done to give more insight in the cost to increase the omega-3 content.

EPrint Type:Report
Keywords:grasbrok, olie, ras, kostprijs
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Deposited By: Steinbuch, Luc
ID Code:13261
Deposited On:17 Mar 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:37
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page