home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kvælstofregnskaber på husdyrbrug

Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Møller, Berit E. (1998) Kvælstofregnskaber på husdyrbrug. Grøn Viden, Husdyrbrug, January 1998, 1, pp. 1-8.

[img] PDF - English
1MB

Summary

At begrænse tabet af nærringsstoffer til det omgivende miljø indgår som en del af mange landmænds mål for god driftledelse. Det er vanskeligt at måle eller beregne det faktiske tab af kvælstof fra husdyrbedrifter, og der findes endnu ingen modeller, som kan beregne de enkelte tabsposter rimeligt præcist og samtidigt redegør for den samlede omsætning af kvælstof (N) på bedriften. Separate opgørelser af udnyttelse og tab af N fra enten besætning eller marker giver et mangelfuldt billede af bedriftens reelle udnyttelse af N. Derimod kan en beregning af en husdyrbedrifts samlede omsætning og overskud af N give et godt udtryk for det potentielle N-tab til det omgivende miljø. Ved DJF er der i flere år udført analyser af N-omsætningen og N-udnyttelse i forskellige typer husdyrbrug gennem en kombination af studier i private bedrifter og modellering. Det er også undersøgt hvilke muligheder, driftslederen har for at påvirke bedriftens N-overskud, og hvordan sådanne N-regnskaber kan indgå i styringen af bedriften. Denne Grøn Viden beskriver N-regnskaber for 3 bedrifter som eksempler på metodens anvendelse og diskuterer resultater fra samarbejde med 20 bedrifter.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Deposited By: Kirkegaard, Lene/LKI
ID Code:13116
Deposited On:21 Apr 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:36
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page