home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Miljøvurdering af konventional og økologisk avl af grøntsager - Livscyklusvurdering af produktion i væksthuse og på friland: Tomater, agurker, løg, gulerødder

Halberg, Niels; Dalgaard, Randi and Rasmussen, Morten Dalgas (2006) Miljøvurdering af konventional og økologisk avl af grøntsager - Livscyklusvurdering af produktion i væksthuse og på friland: Tomater, agurker, løg, gulerødder. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, no. 5. .

[img] PDF - English
558kB

Summary

Information om produkters miljøbelastning efterspørges i stigende grad både som information mellem producenter, mellemhandlere og aftagere i kæden og blandt myndigheder og forbrugergrupper. Fødevarer udgør en vigtig del af en families samlede miljøbelastning og tidligere studier har vist at der er store forskelle imellem forskellige madvarers miljøbelastning pr. kg produkt (se f.eks. www.lcafood.dk). Dette skyldes både (uomgængelige) forskelle imellem produktionsprocesserne for forskellige produkter (f.eks. mælk vs. kartofler) og forskelle i ressourceforbrug og udledninger ved forskellige produktionsmetoder for det samme produkt. Det kan forventes at produktbaseret miljødokumentation i fremtiden vil blive en blandt flere konkurrenceparametre i afsætningsleddet.
Det er derfor relevant at opgøre miljøbelastningen af danske grøntsager ved brug af Livscyklusvurdering (LCA). Denne metode er egnet til at opgøre det samlede ressourceforbrug i en produkt-kæde og de dertil hørende udledninger i et overskueligt antal miljøpåvirknings kategorier pr. kg produkt leveret.
I denne rapport præsenteres LCA af væksthusgrøntsager (tomater og agurker)og frilandsgrøntsager (gulerødder og løg) baseret på information fra udvalgte gartnerier i kombination med oplysninger fra DEG’s konsulenter samt kommentarer fra eksperter i branchen. Der er således opstillet modeller for konventionelt avlede tomater og agurker i moderne væksthuse med eget kraftvarmeanlæg, dyrkning i stenuldsmåtter samt med og uden recirkulering af gødningsvandet. Desuden er opstillet en model for økologisk tomat i væksthus med samme varmeforsyning men dyrket i jord tilført kompost.

Summary translation

Information about the environmental impact of consumer goods is being increasingly demanded both by public authorities and consumers and among producers, distributors and retailers in the production chain. Food is an important component of the overall environmental impact on a family, and earlier assessments have demonstrated large differences in the environmental impact generated per kg product of different foods (see, for example, www.lcafood.dk). This is both because different products, such as milk and potatoes, obviously require different production processes, and because a particular product can be produced and processed in several different ways. Documentation of a product’s environmental impact is expected to become one of the competitive parametres in the marketing of a product in the future.
The use of life cycle assessments (LCA) to document the environmental impact of Danish vegetables is therefore an important contribution to this end. LCAs are used to calculate the overall resource use in a production flow and the associated emissions to the environment per kg product retailed for a manageable number of environmental impact categories.
This report presents the LCA of greenhouse-grown tomatoes and cucumbers and field-grown carrots and onions, based on information from a selection of growers in combination with information from the Danish Association of Horticultural Producers and expert statements. Models have thus been produced for the conventional production of tomatoes and cucumbers in a) modern greenhouses with combined heat and power facilities, b) on mineral wool mats, and c) with and without recycling of the nutrient solution. A model has also been produced for organic tomato greenhouse production with a similar heat input, but with compost added to the soil.

EPrint Type:Report
Keywords:Grøntsager; økologisk avl; tomater; agurker; løg; gulerødder; miljøvurdering; konventionel; friland; væksthuse
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Deposited By: Kirkegaard, Lene/LKI
ID Code:13085
Deposited On:29 Jan 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:36
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page