home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekologisk sortprovning av vallväxter

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

[img] PDF - English
62kB

Online at: http://www.cul.slu.se/ekokonferensen/Matinyttklimat07.pdf

Summary

Vallgräsen missgynnas ofta i en ekologisk vall genom sämre kväveförsörjning än baljväxterna, och därför är sorternas konkurrensförmåga i blandvall en viktig egenskap att undersöka. Sorter av timotej, ängssvingel, och engelskt rajgräs provas i blandning med baljväxt för att efterlikna praktiska förhållanden. Fem handelssorter per art har valts ut, vilka representerar etablerade och i en nära framtid, ny sorter på marknaden. Försök har anlagts på tre platser för att spegla olika förhållanden i södra och mellersta Sverige. Eftersom förhållandet mellan gräs och baljväxt förändras över tiden är det viktigt att studera uthålligheten i minst tre skördeår. Målet är att under ekologisk provning bestämma skillnad i avkastning, konkurrensförmåga och näringsinnehåll mellan sorter av timotej, ängssvingel, och engelskt rajgräs. Projektet finansieras 2003-2008 av Jordbruksverket.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Poster
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Production Ecology
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Deposited By: Halling, Agr Dr Magnus A
ID Code:13038
Deposited On:01 Feb 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:36
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page