home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekomjölkgårdarnas lönsamhet i Finland

Koikkalainen, Kauko (2004) Ekomjölkgårdarnas lönsamhet i Finland. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

[img] Source file - English
31kB

Summary

I lönsamhetsundersökningen som MTT Ekonomisk forskning upprätthåller har man följt med lönsamheten i ekologisk produktion sedan 1994. I lönsamhetsundersökningen finns för närvarande 34 nötdjursgårdar som för växtodlingens del är ekologiska producenter. Av dessa 34 gårdar är 16 mjölkproducenter. Mjölkproducenter som var för både åkrarnas och husdjurens del i programmet för ekologisk kontroll finns det endast 8 st. För växtodlingens del har ekologiska nötdjursgårdar jämfört med konventionella mjölkproducenter lönat sig ganska bra, detta mätt med lönsamhetskvot. Dock har det inte blivit företagarvinst i någondera av grupperna.
Gårdarna som utövar ekologisk produktion är i medeltal större än de i konventionell produktion. På nationell nivå är skillnaden ca. två hektar. I materialet för lönsamhetsundersökningen är storleksskillnaden större. Ekogårdarna har 56 hektar åker medan gårdarna man jämför till har 38 hektar. Djur har ekologiska gårdar 10 djurenheter mer än konventionella gårdar. Mjölkkor har dock ekogårdar i genomsnitt 15 st och konventionella gårdar 19 st. På Ekogårdar har förhållandevis en större andel av åkermarken var i vallproduktion än vad konventionella gårdar har haft och på motsvarande sätt har också spannmålsarealen varit mindre på ekogårdar.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:lönsamhet, mjölkgårdar
Subjects: Animal husbandry
Research affiliation: Finland > Luke Natural Resources Institute
Related Links:http://www.ekoneum.com/index.php?oid=6&sid=2588
Deposited By: Koistinen, Riitta
ID Code:11153
Deposited On:16 Aug 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:35
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page