home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Rantsoen en melkvetzuren: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht

de Vries, Anneke and de Wit, Jan (2006) Rantsoen en melkvetzuren: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. [Effect of different feed components on the fatty acid composition of organic cow milk.] Louis Bolk Publications, no. LV64. Louis Bolk Instituut .

[img] PDF - English
295kB

Summary

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het effect van verschillende rantsoencomponenten op het vetzuurpatroon van biologische koemelk en met name op de gehaltes van de meervoudig onverzadigde vetzuren CLA en omega-3.
Maandelijks zijn tankmelkmonsters genomen en schatting van het rantsoen verzameld bij 16 geselecteerde bedrijven. Ook zijn een aantal (beperkte) voerproeven bij enkele van deze bedrijven uitgevoerd. De focus van het onderzoek ligt op het effect van de volgende rantsoencomponenten: vers gras, kuil, krachtvoer, olie, grasbrok, maïs, hooi en rode klaver.
De regressie-analyse van de verzamelde data geeft voor CLA significante effecten voor de volgende voercomponenten (in mg CLA per gram vet):
• Grasopname (per kg ds): 0,45
• Grasbrok (per kg ds): 0,44
• Rode klaver (per kg ds): 0,31
• Olie (per kg product): 9,33
Voor het omega-3 gehalte is geen passend model gevonden, maar het meest optimale model geeft significante effecten voor de volgende voercomponenten (in mg omega-3 per gram vet):
• Kuilopname (per kg ds): -0,09
• Grasbrok (per kg ds): 0,69
• Rode klaver (per kg ds): 0,17
• Olie (per kg product): 5,67
In dit onderzoek zijn wel indicaties gevonden voor een negatief effect van maïskuil op het gehalte CLA en omega-3 in de melk, maar dit was niet significant aantoonbaar middels de regressie-analyse. De resultaten voor het effect van hooi waren onduidelijk. Daarnaast zijn er aanwijzingen in dit onderzoek voor de invloed van de kwaliteit van het gras, vers of in kuilvorm, op het gehalte aan CLA en omega-3, maar nader onderzoek en analyse is nodig om dit te onderbouwen en om beter aan te geven wat belangrijke kwaliteitskenmerken
zijn. Positieve effecten zijn te verwachten van een rijke botanische samenstelling, jong groeizaam gras en een korte veldperiode.
Om de CLA en omega-3 te verhogen in de winter lijkt, ondanks alle onzekerheden, het meeste resultaat bereikt te worden met zoveel mogelijk rode klaver en grasbrok in het rantsoen, aan evuld met een beperkte hoeveelheid olie en een kuil van goede kwaliteit. In de zomer gelden dezelfde voercomponenten, waarbij de kuil vervangen wordt door de opname van zoveel mogelijk vers gras.

Summary translation

The research objective was to gain more insight in the effect of different feed components on the fatty acid composition of organic cow milk, especially on the amount of the polyunsaturated fatty acids CLA and omega-3.
Bulk milk samples and estimates of the feeding ration of 16 selected farms were collected monthly, and some small on-farm feeding trials were done. The main focus of the research was on the following feed components: fresh rass, silage, concentrate, oil, pelleted grass, maize, hay and red clover.
Regression analysis on the data gathered in this research project for CLA gives significant effects for the following feed components (in mg CLA per g FAME):
• fresh rass (per kg dry matter): 0,45
• pelleted rass (per kg dry matter): 0,44
• red clover (per kg dry matter): 0,31
• oil (per kg product): 9,33
No suitable model has been found for the omega-3 level, but the most optimal model gives estimates for the following feed components (in mg omega-3 per g FAME):
• rass silage (per kg dry matter): -0,09
• pelleted grass (per kg dry matter): 0,69
• red clover (per kg dry matter): 0,17
• oil (per kg product): 5,67
Indications have been found for a negative effect of maize silage on CLA and omega-3, but this effect was not significant. No clear results are obtained for the effect of hay. Furthermore, there are indications for the influence of grass quality, either fresh or as silage, on the level of CLA and omega-3, but further research and analysis is required to substantiate this and to determine the important quality parameters. Positive effects are likely from a rich botanical composition, young grass under favourable growing conditions and a short field period (for silage).
To increase the CLA and ome a-3 levels in winter, it seems best results are obtained (despite the uncertainties)with good quality silage and high levels of red clover and pelleted grass in the ration, in addition with a limited amount of oil. In summer the ration should consist of the same feeding components, in addition to which silage is replaced by as much fresh grass as possible.

EPrint Type:Report
Keywords:CLA, omega-3, polyunsaturated fatty acids
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Deposited By: Steinbuch, Luc
ID Code:10616
Deposited On:12 Mar 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:35
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page